Aivovammasta hylky? Milloin korvauspäätös kannattaa riitauttaa?

Mies potee päänsärkyä

Vakuutuskorvausten saaminen henkilövahingoissa voi toisinaan olla huomattavan vaikeaa. Aivovamma on vakava henkilövahinko, jonka korvaaminen on osoittautunut erityisen hankalaksi. Viimeaikaisesta oikeuskäytännössä on kuitenkin havaittavissa, että korvauksistaan kannattaa taistella, koska tuomioistuin voi ottaa ratkaisuissaan huomioon myös lääketieteen kehittymisen sekä yksittäistapausten olosuhteet.

Aivovammaoikeuskäytännön muutos – yksityiskohdista kokonaisarviointiin

Aiemmin on ajateltu, ettei aivovammaa ole syntynyt, ellei siitä näy merkkejä kuvantamistutkimuksissa.

Uudemmista ratkaisuista on kuitenkin nähtävissä, etteivät kuvantamistutkimukset välttämättä anna yksiselitteistä vastausta vammojen laadusta.

Korkein oikeus onkin todennut, että syy-yhteyttä tulisi arvioida kokonaisuutena ottaen lääketieteellisen selvityksen ohella huomioon myös muita olennaisia seikkoja.

Syy-yhteyttä voivat tukea muun muassa riittävän voimakas tapaturmamekanismi tai muiden oireita selittävien tekijöiden puuttuminen.

Milloin aivovammaa koskeva korvauspäätös kannattaa riitauttaa?

Jos hoitava lääkäri toteaa potilaan työkyvyttömäksi aivovamman takia, mutta vakuutusyhtiö kieltäytyy maksamasta korvauksia, kannattaa päätöksen riitauttamista harkita.

On syytä muistaa, että vakuutusyhtiöt tekevät toimintansa luonteen vuoksi päätöksiä varsin kaavamaisesti. Vakuutuslääkäri tekee ratkaisun asiakirjoja arvioimalla, eikä yksittäistapauksen erityispiirteitä oteta yleensä huomioon.

Tuomioistuimessa asia sen sijaan arvioidaan kokonaisvaltaisemmin ja suullisen käsittelyn ansiosta tapauksessa voidaan ottaa huomioon myös sen erityispiirteet yleisten säännönmukaisuuksien ohella.

Hylkäävän korvauspäätöksen saaneen kannattaa keskustella asianajajan ja hoitavien lääkäreiden kanssa siitä, onko syy-yhteys mahdollista näyttää toteen siten, että korvauspäätöksen riitauttaminen on kannattavaa.

Millaista näyttöä tuomioistuimelle täytyy esittää aivovammasta?

Vahingonkärsijän tulee näyttää tuomioistuimelle, että korvattavaksi vaadittava sairaus tai vamma on aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta seikasta. Tämän niin kutsutun syy-yhteyden näyttämiseksi on esitettävä perusteellista lääketieteellistä selvitystä oireista ja niiden kehittymisestä.

Esimerkiksi masennusoireet, jotka ilmenevät suhteellisen myöhään tapaturman jälkeen, voivat johtua aivovammasta, mutta tämän näyttämiseksi on oikeuskäytännön perusteella pystyttävä todistamaan, ettei oireille ole muuta selittävää tekijää. Myös tapaturmamekanismin voimakkuudesta ja muista syy-yhteyttä tukevista seikoista on syytä esittää näyttöä.

Korvauspäätöstä ei kannata ryhtyä riitauttamaan omin päin. Henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja tietää, millaista lääketieteellistä selvitystä kanteen tueksi on tarpeen esittää ja mistä selvitystä kannattaa hankkia.

Haluatko apua vakuutusyhtiön kanssa toimimiseen? Ota yhteyttä.

PageLines