Älä laita nimeäsi aie- tai esisopimukseen, ellet tiedä mitä teet

Muki ja sopimus pöydällä

Aie- ja esisopimus ovat eri asia

Sopimusneuvotteluiden aikana tehdyt sopimukset voivat olla yhtä sitovia kuin lopullinen sopimus. Näitä neuvotteluvaiheessa tehtyjä sopimuksia voidaan kutsua esi- tai aiesopimuksiksi.

Esisopimus tarkoittaa lähtökohtaisesti oikeudellisesti velvoittavaa sopimusta, joka sitoo samalla tavalla kuin varsinainen sopimus. Esisopimus voi velvoittaa osapuolen esimerkiksi varsinaisen sopimuksen allekirjoittamiseen.

Aiesopimus (letter of intent) on eri asia kuin esisopimus. Se ei ole lähtökohtaisesti oikeudellisesti sitova sopimus, vaan aiesopimus voi tarkoittaa esimerkiksi muistiota, jossa kuvataan yhteinen tahto käydä neuvotteluita, neuvotteluehdot tai alustava neuvotteluaikataulu.

Sopimuksen nimi ei ratkaise sitovuutta

Se, onko kyse aiesopimuksesta vai oikeudellisesti velvoittavasta esisopimuksesta ei riipu sopimuksen nimestä tai otsikoinnista. Sopimuksen sitovuus ratkeaa sopimuksen sisällön ja osapuolten tarkoituksen perusteella.

Ennen kuin allekirjoitat, kannattaa olla tarkkana: mikäli kyseessä on sitova esisopimus, ei siitä ole välttämättä mahdollista irrottautua ilman seuraamuksia. Tällainen seuraamus voi olla esimerkiksi tuntuva sopimussakko.

On mahdollista, että osapuolilla on eri käsitys siitä, onko esisopimus lainkaan irtisanottavissa. Sitovaa sopimusta rikkonut osapuoli voi joutua suorittamaan paitsi sopimukseen perustuvat seuraukset, myös vahingonkorvausta.

Asiantuntija avuksi sopimusneuvotteluihin

Esisopimuksiin liittyvissä kysymyksissä ja riitatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä kokeneeseen sopimusjuristiin.

Toimistomme tarjoamat asiantuntijat huomaavat epäselvät sopimusehdot jo neuvottelutilanteessa ja auttavat sinua laatimaan toimivat, sisällöllisesti hyvät sopimukset.

PageLines