Avustaja on hyvä ja istuu hiljaa nurkassa? Ei kiitos

Avustajan tehtävä on avustaa

Rikoksesta epäillyllä on ollut jo vuosikymmeniä oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa. Valitettavasti lakia on tulkittu siten, että avustaja ei saa aktiivisesti osallistua kuulusteluun. Tätä tulkintaa uhmanneita avustajia on jopa poistettu kuulustelusta.

Onneksi avustajan asemaa on sittemmin vahvistettu lakimuutoksella, kun esitutkintalakiin lisättiin säännös avustajan oikeudesta osallistua kuulusteluun.

Nykyisin avustajalla on oikeus osallistua kuulusteluihin siten kuin päämiehen oikeuksien valvominen sitä edellyttää. Avustaja voi kuulustelun aikana muun muassa esittää kysymyksiä, pyytää tarkennuksia ja antaa lausuntoja.

Tärkein avustajan tehtävä on kuitenkin huolehtia siitä, että syytetty ei joudu myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen. Avustaja voi puuttua sopimattomiin kuulustelukeinoihin ja muistuttaa epäillyn oikeudesta olla vastaamatta kysymyksiin.

Avustaja ei ole tarpeeton

Olen omilta asiakkailtani kuullut, että poliisit usein antavat kuulusteltavien ymmärtää, että avustajaa ei kannata pyytää, koska avustajasta ei ole apua.

Tämä on vastuuton neuvo, mutta jos poliisit ovat aidosti tätä mieltä, niin silloin se on peiliin katsomisen paikka myös avustajille.

Mielestäni jokaisessa kuulustelussa tulisi olla mukana avustaja. Tämä tavoite voi toteutua vain, jos avustajat osoittavat hyödyllisyytensä epäillyille ja myös esitutkintaviranomaisille.

Minulla on tapana kysyä asiakkaalta kuulustelun jälkeen, kokiko hän minut hyödylliseksi. Vastaus on poikkeuksetta ollut: “kyllä”.

Poliisi on epäilemättä toivonut, että minä en olisi ollut paikalla.

Erityisesti syytön on avustajan tarpeessa

Usein ihmiset ajattelevat, että jos ei ole tehnyt mitään, avustajalle ei ole tarvetta. Tämä on kohtalokas harhaluulo.

Jos rikoksesta epäilty on sitä mieltä, että hän ei ole tehnyt mitään, on erityisen tärkeää hankkia kuulusteluihin hyvä ja aktiivinen avustaja. Poliisi ei nimittäin käytännössä kuulustele epäiltynä ketään, ellei rikosepäilyn tueksi ole jotain näyttöä.

Kuulustelun suorittaa rikostutkinnan ammattilainen. Tavallinen kansalainen – ammatista ja koulutuksesta riippumatta – ei osaa huolehtia eduistaan tässä tilanteessa.

Toki eettisesti toimiva poliisi pyrkii myös huomioimaan syyttömyyden puolesta puhuvat seikat. Käytännössä asetelma on usein kuitenkin se, että kuulusteluiden tarkoituksena on saada epäilty “puhumaan itsensä pussiin”.

Avustajan tehtävä on huolehtia epäillyn edusta ja oikeuksista.

Jouduitko osalliseksi poliisitutkintaan?

PageLines