Kustannustehokas taloriita

Talokauppariidassa korvauksen vaatiminen vastapuolelta on aina riski. Riskiä voidaan pienentää, kun vaatimukset esitetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Lue artikkeli →

Puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen

Puhdas varallisuusvahinko tarkoittaa taloudellista vahinkoa, jolla ei ole yhteyttä henkilö- tai esinevahinkoon. Varallisuusvahinko ilmenee esimerkiksi menetettyinä tuloina tai lisääntyneinä kuluina. Kyse on siis menetetystä rahasta.

Lue artikkeli →
PageLines