Kavallus – Omaishoitajan näkökulma

Omaishoitaja voi joutua syytteeseen kavalluksesta

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitaja on väistämättä tekemisissä myös hoitamansa henkilön varallisuuden kanssa. Väärinkäytösepäilyt ovat siten yleisiä.

Mikä on kavallus?

Kavallus on rikos, jossa joku anastaa hallussaan olevaa varallisuutta. Epäily kavalluksesta voi syntyä monin eri tavoin, mutta usein epäilys kavalluksesta syntyy, jos jonkun väitetään väärinkäyttäneen varoja, joista hän on asemansa tai toimeksiannon perusteella velvollinen huolehtimaan

Omaishoitajaa voi kohdata tällainen epäily, vaikka hän olisi pyrkinyt toimimaan pyyteettömästi. Tehokkaan puolustautumisen kannalta asianajajaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Miten voit varautua

Erityisen vastuullisessa asemassa olevan on syytä olla huolellinen hoitaessaan toisen henkilön varallisuutta. Omaishoitajana toimiva henkilö voi joutua aiheettomasti syytetyksi kavalluksesta, jos hänen toimintansa asianmukaisuudesta ei ole todisteita.

Omaisensa raha-asioita hoitavalla on riski joutua syytetyksi kavalluksesta, ellei hän kykene osoittamaan, mihin varoja on käytetty.

Omaishoitajana toimiessa on hyvä säilyttää ja hankkia mahdollisimman kattavasti dokumentit varojen tai omaisuuden alkuperästä ja niiden käytöstä. Käytettyjen varojen kuitit tai saatuja varoja koskeva tosite, kuten sopimus palkkiosta tai lahjakirja on syytä pyytää ja säilyttää. Dokumentteja ja muuta aineistoa voidaan tarvittaessa käyttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä tukemaan syyttömyyttäsi asiassa.

Miten kavallussyytettä vastaan voi puolustautua?

Kavalluksesta syytetyn on hyvä tuoda esiin hallussaan olevien varojen alkuperä ja käyttötarkoitus. Oikeudenmukaisen ratkaisun saamiseksi on aina hyvä turvautua asianajajan apuun heti, jos väärinkäytösepäily herää.

Me voimme auttaa sinua osoittamaan tuomioistuimelle, että varat tai omaisuus on hankittu laillisesti tai niille osoitettua käyttötarkoitusta on noudatettu varojen omistajan ohjeiden mukaisesti.

Kavallussyyte on epäillyn ja omaishoitajan kannalta rikosoikeudellisesti, taloudellisesti sekä maineen vuoksi merkittävä asia. Puolustautumiseen kannattaa siten panostaa ja olla yhteydessä asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Oletko sinä epäiltynä kavalluksesta? Me autamme.

PageLines