Koronavirus voi oikeuttaa lomautuksiin jo ennen yt-neuvotteluita

tyhjä kahvila

Koronavirus voi aiheuttaa yrityksellesi tarpeen lomauttaa työntekijöitä nopeasti. Kuinka nopeasti henkilöstö on mahdollista lomauttaa riippuu paljon siitä, pitääkö yrityksesi järjestää yt-neuvottelut ennen lomautuksia.

Yleensä lomautus edellyttää yt-neuvotteluita

Jos yrityksesi työllistää säännöllisesti yli 20 henkilöä, pitää sen lähtökohtaisesti järjestää yt-neuvottelut ennen kuin työntekijöitä lomautetaan.

Ensinnäkin yt-neuvotteluista pitää ilmoittaa vähintään viisi päivää ennen yt-neuvotteluiden alkamista ns. neuvotteluesityksellä. Neuvotteluesityksen antamisen jälkeisen vähintään viiden päivän aikana työntekijöillä on oikeus palkkaan.

Toiseksi enintään 90 päivän lomautusta koskevia yt-neuvotteluita saatetaan joutua käymään vähintään 14 päivää neuvotteluiden alkamisesta laskettuna. Myös vähintään 14 päivän yt-neuvotteluiden ajan työntekijöillä on oikeus palkkaan. Lomautuksen kestäessä yli 90 päivää neuvotteluita saatetaan joutua käymään vieläkin pidempään.

Huom. Sovellettava työehtosopimus saattaa vaikuttaa edellä mainittuihin määräaikoihin. Koronaviruksen vuoksi työehtosopimusten päivityshankkeita on käynnissä. Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 18.3.2020 tehneet esityksen yt-neuvottelujen vähimmäisaikojen muuttamisesta. Ajankohtainen tilanne tulee aina varmistaa asianajajalta.

Koronavirus voi oikeuttaa poikkeamaan yt-velvoitteista

Yllättävissä poikkeusolosuhteissa yrityksesi saa erityisen painavista syistä aloittaa työntekijöiden lomauttamisen ennen yt-neuvotteluita.

Koronavirus voi useissa yrityksissä merkitä yt-laissa tarkoitettua poikkeusta, jolloin lomautusilmoitus voidaan antaa ennen yt-neuvotteluiden käymistä. Poikkeustilanteen käsilläolo on kuitenkin tapaus- ja yrityskohtaista.

Jos lomautusten aloittaminen vasta yt-neuvotteluiden jälkeen aiheuttaisi yrityksellesi merkittävää vahinkoa, keskustele asiaan perehtyneen asianajajan kanssa yt-neuvotteluiden odottamisen aiheuttamista kustannuksista ja yt-velvoitteesta poikkeamisen aiheuttamista riskeistä.

Poikkeuksellinen tilanne ei kuitenkaan tarkoita, että yt-neuvotteluita ei tarvitsisi lainkaan järjestää. Päinvastoin, yt-neuvottelut tulee aloittaa rinnakkain lomautusten alkamisen kanssa. Silloin yt-neuvotteluissa pitää laillisesti käsitellä myös se, miksi yritys on antanut lomautusilmoitukset ennen yt-neuvotteluita. Asianajaja auttaa myös yt-neuvotteluiden läpiviennissä.

Huom. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 18.3.2020 tehneet esityksen yt-velvoitteista poikkeamisen mahdollisuuksista. Ajankohtainen tilanne tulee aina varmistaa asianajajalta.

Palkanmaksu jatkuu joka tapauksessa kaksi viikkoa lomautusilmoituksen jälkeen

Riippumatta siitä, onko yrityksesi käynyt lomautusta koskevia yt-neuvotteluita tai onko yritykselläsi ylipäätään yt-velvoitteita, pitää yrityksesi aina ilmoittaa työntekijöille lomautuksesta vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos yrityksesi järjestää yt-neuvottelut, alkaa tuon 14 päivän laskenta vasta yt-neuvotteluiden jälkeen annetusta lomautusilmoituksesta. Lomautusilmoituksen antamisen jälkeisen 14 päivän aikana työntekijöillä on oikeus palkkaan.

Yt-velvoitteet huomioiden korona voi siis aiheuttaa yrityksellesi velvoitteen maksaa työntekijöille palkkaa jopa yli kuukauden ajan ennen lomautuksen alkamista:

– 5 päivää yt-neuvotteluesityksen tekemisen jälkeen

– 14 päivää yt-neuvotteluiden aikana

– 14 päivää lomautusilmoituksen antamisen jälkeen

Työehtosopimusten määräykset saattavat pidentää aikaa vielä tästäkin.

Huom. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 18.3.2020 tehneet esityksen lomautusilmoitusajan muuttamisesta. Ajankohtainen tilanne tulee aina varmistaa asianajajalta.

Asianajaja auttaa lomautuksissa

Lomautusten aloittaminen asiantuntevasti ja joutuisasti on erityisen tärkeää, jos et pysty osoittamaan työntekijöillesi työtehtäviä ennen lomautusten alkamista.

Yrittäjä, tee itsellesi palvelus ja käänny ammattilaisen puoleen. Me autamme sinua:

– Arvioimaan, voitko aloittaa lomautukset jo ennen yt-neuvotteluita

– Antamaan lomautusilmoitukset

– Viemään yt-neuvottelut läpi joko ennen lomautuksia tai lomautusilmoitusten antamisen jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarviset apua.

Suunnitteletko lomauttamista?

PageLines