Kuka korvaa työmatkalla sattuneen liikenneonnettomuuden?

Liikenteessä on aina mahdollista joutua onnettomuuteen ja mikäli vahinko sattuu työssä tai työmatkalla, niin usein esille nousee kysymykset korvauksista.

Korvauksia kahdesta eri vakuutuksesta

Mikäli liikennevahinko on sattunut työmatkalla, voit olla oikeutettu korvauksiin sekä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta että liikennevakuutuksesta!

Etenkin niissä tapauksissa, joissa korvausta ei syystä tai toisesta suoriteta lainkaan tapaturmavakuutuksesta, liikennevakuutus on tärkeä toissijainen korvausvastuullinen. On hyvin tavallista, että työmatkalla sattunutta liikenneonnettomuutta arvioidaan jälkikäteen pelkästään työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Monille asiakkaillemme ensimmäinen toimenpide meillä on ns. tilannearvion laatiminen ja tällöin heille tulee usein yllätyksenä, että korvausta voi ja arviomme mukaan pitää vaatia liikennevakuutuksesta.

Muista tehdä vahinkoilmoitukset

Liikennevahingon jälkeen on joka tapauksessa tärkeää muistaa tehdä liikennevakuutusyhtiöön erillinen vahinkoilmoitus. Mikäli työnantaja ei tätä ole tehnyt, niin sen voi toimittaa myös vahingoittunut itse. Korvausvaatimus ei pääse vanhenemaan, kunhan vahinkoilmoitus on tehty.

Liikennevakuutus on lisäksi monella tavoin edullisempi vahingoittuneelle kuin lakisääteinen tapaturmavakuutus. Liikennevakuutuksesta on mahdollista saada korvausta, vaikka ajoneuvo olisi ollut jopa vakuuttamaton (esim. työpaikan trukki).

Muutoksenhaku liikennevakuutuksen korvauksiin

Mikäli asia riitautuu vakuutusyhtiön kanssa, voidaan muutosta hakea käräjäoikeudessa. Menestymisen mahdollisuudet ovat tällöin merkittävästi paremmat kuin vakuutusoikeudessa, koska kyseessä on suullinen käsittely ja oikeudenkäynnissä on mahdollista kuulla todistajia. Lisäksi käräjäoikeudessa esitettyä näyttöä arvioidaan paljon vapaammin, jolloin ammattitaitoisen asianajon merkitys korostuu.

Liikennevakuutuksen kautta maksettava korvaukset ovat lisäksi säännönmukaisesti korkeammat verrattuna tapaturmavakuutuksen vastaaviin ja myös kuntoutus- ja hoitokulujen korvattavuus on parempi.

Vaikka sinun asia olisi jo käsitelty pelkästään työtapaturmana ja  vakuutusoikeus on jo sen ratkaissut, niin kanne voidaan silti vielä nostaa liikennevakuutusyhtiötä vastaan.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme tarkemmin arvioida juuri sinun tapaustasi.

Onko sinulla riitaa työmatkalla sattuneen liikenneonnettomuuden korvauksista?

PageLines