Liikehuoneiston vuokrasopimus vaatii räätälintyötä

Liikehuoneiston vuokrasopimusmalli vai yksilöllinen sopimus?

Internetissä on tarjolla paljon valmiita liikehuoneiston vuokrasopimusmalleja. Ensisilmäyksellä ne näyttävät sisältävän kaikki liikehuoneiston vuokrasopimuksen kannalta olennaiset ehdot.

Hyvä liikehuoneiston vuokrasopimus edellyttää kuitenkin tyypillisesti, että siinä huomioidaan yleisten sopimusehtojen lisäksi myös omat tarpeesi.

Vuokralaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä esimerkiksi siihen, että vuokratila soveltuu kaikilta osin vuokralaisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Vuokranantajan kannalta on puolestaan tärkeää yksilöidä erityisesti, miltä osin vuokralaisen tulee osallistua liikehuoneiston kunnossapitoon ja miten korjauksista aiheutuvat kulut jakautuvat osapuolten kesken.

Yksilöityjä tarpeita tulee harvemmin huomioitua muiden käyttämässä liikehuoneiston vuokrasopimusmallissa.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen sisällöstä voidaan sopia laajasti

Yksilöllisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen tarvetta korostaa entisestään se, että vuokranantajan ja vuokralaisen asemaa on lain perusteella suojattu vain tiettyyn pisteeseen asti. Pakottavan lainsäädännön ulkopuolella liikehuoneiston vuokrasopimuksen sisällöstä voidaan sopia varsin vapaasti. Liikehuoneiston vuokrasopimusmalli ei aina huomioi tätä.

Vuokranantajan ja vuokralaisen välillä voidaan sopia esimerkiksi, että irtisanomisajat ovat laissa määriteltyjä ehtoja lyhyemmät. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa voidaan sopia myös, että vuokralaisen ei ole mahdollista jakaa tilaa alivuokralaisen kanssa käytettäväksi.

Mikäli laissa määritellyistä ehdoista halutaan poiketa, asiasta on sovittava liikehuoneiston vuokrasopimuksessa. Ehtoihin on siis syytä kiinnittää huomiota jo vuokrasopimusta laadittaessa.

Asiantuntija huomioi tarpeesi

Jälkikäteen voi tulla kalliiksi huomata, että jostakin sinulle tärkeästä asiasta on jäänyt sopimatta käyttämässäsi liikehuoneiston vuokrasopimusmallissa.

Taitava asiantuntija osaa kartoittaa, mitä sinun tulee ottaa huomioon liikehuoneiston vuokrasopimuksessa. Hän osaa myös kertoa, mistä voit sopia toisin, kuin lainsäädännössä on määritelty.

Ota yhteyttä ja kerro tilanteesi. Me selvitämme tapauskohtaisesti, mitä sinun tulee ottaa huomioon.

Oletko laatimassa vuokrasopimusta liikehuoneistolle?

PageLines