Liukkaat tulevat, tunne kiinteistönomistajan vastuu

Liukas kävelytie

Liukastumisesta tai muusta kaatumisesta saattaa aiheutua vakavia vahinkoja. Kiinteistönomistaja on niistä vastuussa, jos hiekoitus tai muu kiinteistön kunnossapito on laiminlyöty. Korvaus ei kuitenkaan ole automaattinen, minkä vuoksi niin vahinkoa kärsineen kuin kiinteistönomistajan on syytä hankkia ajoissa asiantuntija-apua.

Kiinteistön omistajalla korotettu huolellisuusvelvollisuus

Kiinteistön omistajalta edellytetään korotettua huolellisuutta kiinteistön kunnossapidossa. Käytännössä varsin vähäinenkin laiminlöynti kiinteistön saattaa johtaa siihen, että kiinteistön omistaja on vahingonkorvausvastuussa. Korvausvastuun aiheuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi kulkuväylän liukkaus, koholla oleva pihakivi, kuoppa kulkuväylässä tai kaiteen puuttuminen.

Korotettu huolellisuusvelvollisuus vähentää vahinkoa kärsineen omaa vastuuta ja vastaavasti lisää kiinteistönomistajan vastuuta.

Käännetty näyttötaakka

Kiinteistönomistajan korotettuun huolellisuusvelvoitteeseen liittyy käännetty näyttötaakka. Korvausvastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti tai että vahinko on aiheutunut muusta syystä kuin hänen huolimattomuudestaan.

Kiinteistönomistajan vastuu ei ole ankaraa vastuuta. Käännetty näyttötaakka helpottaa kuitenkin huomattavasti vahinkoa kärsineen asemaa ja tekee vastaavasti korvausvelvollisuuden välttämisestä vaikeaa.

Tallenna todistusaineisto

Todisteiden säilyttämiseen on kiinnitettävä huomiota. Tapauksen mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot on syytä kirjoittaa ylös. Yleensä silminnäkijöiltä kannattaa pyytää myös kirjallinen lausunto tuoreeltaan. Samoin tapahtumapaikka on syytä valokuvata.

Jos kiinteistönomistaja on sitä mieltä, että kiinteistö oli asianmukaisessa kunnossa tai vahinko johtui jostakin muusta syystä kuin kunnossapidon laiminlyönnistä, sekin on syytä dokumentoida huolellisesti.

Toimi nopeasti

Vahinkoa kärsineen on ilmoitettava vahingosta viivytyksettä kiinteistönomistajalle. Aiheeton viivyttely saattaa johtaa siihen, että kiinteistönomistaja vapautuu vastuusta.

Kiinteistönomistajan on puolestaan nopeasti ilmoitettava saamastaan korvausvaatimuksesta omalle vastuuvakuutusyhtiölleen. Oikeus vakuutuskorvaukseen vanhenee vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tiedon vahingosta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

PageLines