Mitkä kolme asiaa toimistosta jäi Nicolle mieleen ensimmäisenä työvuotena?

Nico Tammisto

Nico Tammisto on ehtinyt työskennellä Jarkko Männistö Asianajotoimistossa reilun vuoden. Ensimmäisen vuoden jälkeen Nicolle jäi mieleen erityisesti seuraavat kolme kiinnostavaa erityispiirrettä toimistossa työskentelystä.

Pieni toimisto on ketterä

Ennen Jarkko Männistö Asianajotoimistolle siirtymistään Nico työskenteli suuressa yritysorganisaatiossa. Pienessä toimistossa työskentelyssä on omat etunsa suureen organisaatioon verrattuna.

“Asioiden eteenpäin vieminen hoituu Jarkko Männistö Asianajotoimistossa erittäin ketterästi kevyen yritysrakenteen johdosta. Työntekijänä minulla on myös tunne, että voin vaikuttaa kaikkeen toimeksiannon vastaanottamisesta lähtien.”

Toimeksiantojen tärkeys asiakkaalle motivoi

Toimeksiantojen taustalla on usein voimakkaita tunteita herättävä riita. Asiakkaan tarpeita vastaavaan lopputulokseen pääseminen on siten äärimmäisen merkityksellistä. Tehdystä työstä saa usein välittömän palautteen asiakkaalta. Nicon mielestä tämä onkin ollut yksi tärkeimmistä motivaation lähteistä.

“Toimeksiantojen merkityksellisyys asiakkaalle ajaa myös itseä asettamaan riman korkealle. Puhdas onnistumisen halu on äärimmäisen motivoivaa. Mikään ei ole parempaa, kuin asiakkaalta saatu kiittävä palaute hyvin hoidetusta työstä.”

Toimistolla panostetaan laatuun, mutta jätetään “turha jäykistely”

Jarkko Männistö asianajotoimistolla panostetaan tinkimättömästi laatuun toimeksiantojen hoitamisessa. Työnteossa säilyy tästä huolimatta rentous.

“Toimisto pitää laadukasta lopputulosta ensisijaisen tärkeänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työilmapiiri voisi olla samalla rento. Sparrausta tai mielipidettä voi kysyä keneltä tahansa toimiston juristilta ilman turhanpäiväistä jäykistelyä tai pätemisen tarvetta. Uskon, että pääsemme tällä tavalla myös asiakkaan kannalta parempaan lopputulokseen.”

Katso verkkosivuiltamme lisää, minkälainen asianajotoimisto olemme!

PageLines