Myötävaikutusalennus liikennevakuutuksessa

Auto katollaan onnettomuus

Liikennevahingoissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Siitä voidaan kuitenkin poiketa. Myötävaikutus vahinkoon voi oikeuttaa korvauksen alennukseen. Alennus voidaan tehdä, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Pahimmillaan vammautunut voi jäädä kokonaan ilman korvauksia. Vakavissa vahingoissa seuraukset ovat ankaria. Myötävaikutusalennus voi johtaa siihen, että vammautunut menettää satojen tuhansien eurojen korvaukset.

Oikeus alentaa korvausta

Liikenevakuutus kattaa kuljettajan huolimattomuudellaan aiheuttamat vahingot. Liikennevakuutuslain 7 §:n mukaan korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan jopa kokonaan evätä, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallaan. Alentamisen peruste on siis vahinkoa kärsineen myötävaikutus.

Törkeän huolimaton toiminta ei kuitenkaan itsessään oikeuta korvauksen alentamiseen. Onnettomuuden ja törkeän huolimattomuuden (myötävaikutuksen) välillä on lisäksi oltava syy-yhteys. Syy-yhteys tarkoittaa, että onnettomuus on nimenomaan aiheutunut törkeän huolimattoman toiminnan seurauksena.

Usein myötävaikutusalennus tehdään, vaikka mitään selkeää näyttöä esimerkiksi ylinopeuden ja onnettomuuden välisestä syy-yhteydestä ei esitetä. Tämä on selkeä virhe, sillä myötävaikutusalennus ei ole tarkoitettu rangaistukseksi.

Mikä on törkeä huolimattomuus?

Raja “tavallisen” ja “törkeän” huolimattomuuden välillä ei ole selkeä. Törkeää huolimattomuutta on luonnehditty eri tavoin. Korkeimman oikeuden mukaan törkeä huolimattomuus on erittäin vakavaa varomattomuutta, joka on lähellä tahallisuutta ja siten osoittaa häikäilemätöntä ja piittaamatonta suhtautumista vahingon vaaraan.

Toisin sanoen mikä tahansa moitittava toiminta liikenteessä ei oikeuta alentamaan korvausta, vaan kyse tulee olla poikkeuksellinen moitittavuus. Usein myös unohdetaan, että menettelyn moitittavuutta ei saisi päätellä suoraan seurauksista, vaan arvioinnin kohteena pitäisi olla seurauksia edeltänyt toiminta.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön ratkaisuun on mahdollista

Vakuutusyhtiö arvioi myötävaikutuksen ja tekee päätöksen korvauksen alentamisesta ensin itse. Muutoksenhakuoikeus vakuutusyhtiön päätökseen turvaa vakuutetun oikeudet. Tehokkain muutoksenhakureitti on saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimessa voidaan kuulla todistajia ja esittää muuta näyttöä onnettomuuden olosuhteista. Tuomioistuimeissa voidaan myös kyseenalaistaa vakuutusyhtiön tekemät johtopäätökset tuomarin edessä.

Nopea toiminta parantaa mahdollisuuksia

Muutoksenhakuaika vakuutusyhtiön korvauspäätökseen on kolme vuotta. Näyttömahdollisuudet kuitenkin heikkenevät nopeasti ajan kulumisen myötä, joten asiaan kannattaa tarttua mahdollisimman nopeasti.

Mahdollisten todistajien yhteystiedot kannattaa ottaa ylös tuoreeltaan. Onnettomuuspaikka kannattaa myös huolellisesti valokuvata silloin, kun onnettomuuden jäljet ovat vielä nähtävissä.

Ota yhteyttä, niin selvitetään miten me voimme auttaa.

PageLines