Oikeudenkäynnin voi hoitaa tehokkaasti 

Koronatilanteen seurauksena oikeudenkäyntejä on viime aikoina onnistuttu hoitamaan täysin etänä. Tällä on mielestäni saatu huomattavaa hyötyä etenkin ns. pienempien juttujen hoitamiseen.

Myös muita keinoja on löydettävissä, kunhan tapauksia arvioidaan yksittäin ja pidetään mielessä asiakkaan etu.

Toimeksiantoa voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden  mukaan

Asiakkaamme oli syytettynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, josta hänelle vaadittiin rangaistukseksi sakkoja. Istunto oli lisäksi tarkoitus pitää toisella paikkakunnalla, joten tavanomainen avustaminen ei käytännössä tullut tässä tapauksessa kyseeseen.

Alustavan perehtymisen jälkeen asiakkaan tapaus vaikutti kuitenkin syyttäjän käytettävissä olevan näytön osalta niin heikolta, että jotain oli pakko tehdä.

Päädyimme asiakkaan kanssa sopimaan, että laadimme hänen puolestaan kiinteällä palkkiolla pelkästään kirjallisen ennakkovastauksen käräjäoikeudelle, jossa syyte kiistetään ja esitämme myös keskeiset perustelut kiistämiselle.

Asiakas pystyi tämän avulla osallistumaan yksin oikeudenkäyntiin ja vetoamaan suoraan laatimaamme ennakkovastaukseen tulematta edes henkilökohtaisesti kuulluksi asiassa.

Pienikin apu voi olla ratkaiseva lopputuloksen kannalta

Kuten arvelimme, ei syyttäjä lopulta onnistunut näyttämään syytettään toteen ja asiakkaamme syyte hylättiin. Asiakkaamme syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily ja käräjäoikeus velvoitti valtion myös korvaamaan kaikki asiassa syntyneet oikeudenkäyntikulut.

Tässä tapauksessa onnistuttiin nähdäkseni täydellisesti löytämään tasapaino oikeudenkäyntikulujen ja saavutettavissa olevan hyödyn välillä. Mikäli asiakkaamme ei olisi ollenkaan turvautunut asianajajan apuun, olisi lopputulos todennäköisesti ollut syyksilukeva tuomio. Jos taas olisimme avustaneet ns. normaalisti, eli osallistumalla varsinaiseen oikeudenkäyntiin, olisi kuluja syntynyt jo pelkästään matkoista niin paljon, että käräjäoikeus olisi varmuudella hylännyt valtaosan aiheutuneista kuluista.

Vaikka sinulle olisi jo muodostunut käsitys, että esitutkintaviranomainen ja syyttäjä pitävät juttuasi ns. selvänä, voi siinä kuitenkin asiantuntijan avulla olla vielä jotain tehtävissä.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme tarkemmin arvioida juuri sinun tapaustasi. Rikosasioissa on usein kyse tulkinnanvaraisen näytön arvioinnista, jolloin ammattitaitoisen asianajon merkitys korostuu.

PageLines