Oikeus valehdella ja muita vinkkejä rikosjuttuihin

Rikoksesta epäillyllä on oikeuksia

Mikäli sinua epäillään rikoksesta, niin keskeinen oikeutesi ennen kuulusteluja on saada tietää mistä teosta asiassa on kyse. Tämä ei tarkoita pelkästään rikosnimikettä, vaan aivan konkreettisia tapahtumia. Toinen olennainen oikeutesi on mahdollisuus turvautua asianajajaan eli oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa.

Esitutkinnassa sinulla on oikeus valita miten haluat asiaa kommentoida. Mikäli asiasta on riittävän isolla todennäköisyydellä mahdollista päästä suoraan ja nopeasti eroon, niin tällöin kannattaa ns. laulaa kuin satakieli. Rikoksesta epäilty on oikeutettu olemaan täysin passiivinen ja voi halutessaan jopa valehdellakin, mutta tämä ei useinkaan ole paras mahdollinen tapa hoitaa asia.

Eri vaihtoehtojen ja puolustautumismahdollisuuksien arvioinnissa kokenut asianajaja on korvaamaton apu.

Hiljaa hyvä tulee

Pääsääntönä rikosasioissa voidaan kuitenkin pitää ohjetta olla sanomatta mitään – ainakin esitutkintavaiheessa.

Tätä ei pidä sekoittaa ns. loppulausunnon antamiseen, joka on usein tehokas väline avustajallesi pyrkiä yleisellä tasolla ohjaamaan syyttäjän arviointia sinulle edulliseen suuntaan. Puolustautumisen kannalta on kuitenkin usein tehokkainta jättää omat varsinaiset juttuun liittyvät kannanotot ja selvitykset vasta oikeudenkäyntiin.

Oikeudenkäynnin yhteydessä saat tarkemmin tietää mikä on syyttäjän käytössä oleva aineisto, miten sitä on päädytty hyödyntämään ja mikä on syytteen teonkuvauksen tarkka sisältö. Näillä on olennainen merkitys arvioitaessa tehokkainta keinoa puolustautua.

Säilytä itselläsi edellytykset puolustautua

Vaikeissa ja monimutkaisissa jutuissa on tavallista, että hylkäävät tuomiot voivat olla viime kädessä pienistä seikoista ja hyvästä asianajosta kiinni. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa olet aiheettomasti syytettynä tai kyseessä on kovin tulkinnanvarainen tapaus.

Omien valttikorttien paljastaminen liian aikaisessa vaiheessa voi pahimmillaan tehdä puolustautumisen mahdottomaksi. Rikoksesta epäillyn ei siis tarvitse eikä etenkään kannata myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Jos olet rikoksesta epäiltynä, ota ensiksi yhteyttä asianajajaan. Voimme auttaa sinua hankkimaan tarvittavat selvitykset oman kantasi tueksi ja auttaa sinua saamaan asiassa oikeudenmukaisen ratkaisun.

Epäilläänkö sinua rikoksesta? Ota yhteyttä, me autamme.

PageLines