Niskan retkahdusvamma – Kannattaako kielteinen korvauspäätös riitauttaa?

Naisen niska kipeänä

Vakuutuskorvausten saaminen vaikeissa henkilövahingoissa voi olla vaikeaa. Yksi kiistellyimmistä työkyvyttömyyden aiheuttajista on niskan piiskaniskuvamma eli ns. Whiplash-vamma.

Mikä on niskan piiskaniskuvamma?

Whiplash-vammat aiheutuvat useimmin liikennevahinkojen yhteydessä, mutta myös muut tapaturmat voivat aiheuttaa niskan alueelle vammoja.

Piiskaniskuvamma syntyy, kun kaularanka retkahtaa voimakkaasti esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai vaikka kaatuessa.

Niskan retkahdusvamma voi aiheuttaa monenlaisia oireita, jotka voivat jatkua pitkään ja vaikeuttaa elämää. Pahimmillaan vamma voi viedä työkyvyn.

Miksi korvauksia on niin vaikea saada?

Oireiden ja tapaturman välisen syy-yhteyden näyttäminen voi toisinaan olla vaikeaa. Oireet voivat jatkua pitkään ja pahentua ajan kuluessa.

Vakuutusyhtiöt vetoavat usein siihen, että kaularangan venähdysvammat paranevat yleensä suhteellisen nopeasti. Ajan myötä pahenevia oireita väitetään usein sairausperäisiksi.

Vakuutusyhtiöt korostavat kuvantamistutkimusten merkitystä. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki oireita aiheuttavat ongelmat eivät näy perinteisissä kuvantamistutkimuksissa. Menetelmät kyllä kehittyvät, mutta uusimpia kuvausmenetelmiä ei aina pidetä luotettavina.

Milloin korvauspäätös kannattaa riitauttaa?

On tärkeää muistaa, että vakuutusyhtiön hylkäävä päätös voidaan riitauttaa. Jos hoitava lääkäri on todennut, että retkahdusvamma aiheuttaa potilaalle työkyvyttömyyttä, kannattaa riitauttamista harkita.

Oikeuskäytäntö henkilövahinkoasioissa on viime aikoina selkeästi muuttunut ja vahinkoja arvioidaan kokonaisvaltaisemmin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan lääketieteellisen selvityksen ja kuvantamistutkimusten lisäksi huomioon myös muita seikkoja.

Esimerkiksi tapaturmamekanismin riittävä voimakkuus ja muiden selittävien tekijöiden puuttuminen ovat syy-yhteyttä tukevia seikkoja.

Ennen korvauspäätöksen riitauttamista on syytä keskustella asianajajan ja hoitavien lääkäreiden kanssa siitä, onko syy-yhteys mahdollista näyttää toteen ja onko korvauspäätöksen riitauttaminen kannattavaa.

Millaista näyttöä tuomioistuimelle täytyy esittää?

Vahingonkärsijän on näytettävä tuomioistuimelle, että vamma tai sairaus on aiheutunut nimenomaan tapaturmasta, joka kuuluu vakuutuksen korvattavaksi. Oireista on esitettävä perusteellista lääketieteellistä selvitystä.

Retkahdusvammoissa on keskeistä esittää näyttöä fyysisestä toimintakyvystä sekä ennen tapaturmaa että sen jälkeen. Oireiden alkaminen heti onnettomuuden jälkeen puhuu syy-yhteyden puolesta. Vahingoittuneen on tärkeä pystyä osoittamaan myös se, että oirekuva sopii nimenomaan niskan retkahdusvamman aiheuttamaksi.

Kannattaa muistaa, että näyttö koostuu usein monista erilaisista palasista – yleensä mikään yksittäinen lausunto ei riitä kääntämään asiaa vakuutetun eduksi. Henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja tietää, millaista lääketieteellistä selvitystä kanteen tueksi on tarpeen esittää ja mistä selvitystä kannattaa hankkia.

PageLines