Syytetäänkö sinua kavalluksesta?

Mikä on kavallus?

Kavallus tarkoittaa rikosta, jossa joku anastaa hallussaan olevaa varallisuutta. Tällainen tilanne voi syntyä monin eri tavoin, mutta yleensä kyse on siitä, että joku on asemansa tai toimeksiannon perusteella velvollinen huolehtimaan varoista, joita hänen väitetään jollakin tavoin väärinkäyttäneen tai ottaneen itselleen.

Kavalluksesta on säädetty sekä lievä, että törkeä tekomuoto ja näissä on käytännössä aina kyse kokonaisarviosta. Kavallusrikoksista voi seurata laaja skaala rangaistuksia, eli pelkistä sakoista aina jopa neljään vuoteen vankeutta. Kavalluksesta epäillyn kannalta kyse on siis aina erittäin vakavasta asiasta.

Miten voit puolustautua?

Jos sinua epäillään kavalluksesta on hyvä mikäli hallussa olleiden varojen alkuperä ja käyttötarkoitus voidaan osoittaa. Vaikka et olisikaan tehnyt mitään moitittavaa, niin voit joutua aiheettomasti syytetyksi kavalluksesta ja etenkin mikäli toiminnan asianmukaisuudesta ei ole todisteita.

Kavalluksesta epäillyn kannalta on siis aina parempi, mikäli olet olet säilyttänyt ja pystyt hankkimaan dokumentit varojen tai omaisuuden alkuperästä ja niiden käytöstä. Esimerkiksi käytettyjen varojen kuitit tai saatuja varoja koskeva tosite, kuten sopimus palkkiosta tai lahjakirja on syytä pyytää ja säilyttää.

Oikeudenmukaisen ratkaisun saamiseksi on kavalluksesta epäillyn kuitenkin käytännössä aina hyvä turvautua asiantuntijan apuun. Me autamme sinua näyttämään esitutkinnassa ja tarvittaessa tuomioistuimelle, että varat tai omaisuus on hankittu laillisesti tai niille osoitettua käyttötarkoitusta on noudatettu varojen omistajan ohjeiden mukaisesti.

Koska kannattaa kääntyä asianajajan puoleen?

Jos olet sitä mieltä, että sinua syytetään tai epäillään  aiheettomasti kavalluksesta, ota meihin yhteyttä. Me autamme sinua todistusaineiston keräämisessä ja ajamme tarvittaessa asiaasi tuomioistuimessa. Oikeutesi turvaamiseksi on tärkeää kääntyä asiantuntevan avun puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Asianajaja voi toimia kavalluksesta epäillyn apuna koko esitutkinnan aikana. Sinulla on ensinnäkin oikeus käyttää avustajaa kuulusteluissa ja toiseksi epäillyllä on aina oikeus antaa kirjallinen loppulausunto, jonka laatimisessa kannattaa turvautua asiantuntevan avustajaan.

Syytetäänkö sinua kavalluksesta?

PageLines