Tee osakassopimus, jos sinulla on yhtiökumppani

Olen ollut mukana selvittämässä lukuisia yhtiökumppanien välisiä riitoja. Näiden riitojen taustalla on monenlaisia tapahtumia, mutta niitä kaikkia yhdistää se, että yhtiökumppanit eivät ole tehneet osakassopimusta tai se on laadittu huolimattomasti. Ilman osakassopimusta monet vaarat vaanivat osakeyhtiön osakkaita.

Osakeyhtiössä enemmistö määrää

Osakeyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Se määrää yhtiön asioista, jolla on eniten ääniä. Kunhan osakeyhtiölakia noudatetaan.

Jos osakkaille tulee välirikko tai näkemykset yrityksen suunnasta menevät muuten ristiin, vähemmistöön jäänyt osakas huomaa yleensä jääneensä sivuraiteelle omassa yhtiössään.

Osakasta ei voi erottaa

Osakeomistusta suojaa toisaalta yleinen omaisuuden suoja. Osakkeita ei voi ottaa keneltäkään pois vastoin heidän omaa tahtoaan.

Monissa pienemmissä yrityksissä osakkaiden henkilökohtainen työpanos on erittäin merkittävä. Jos osakas laiminlyö omat tehtävänsä, häntä ei kuitenkaan voida erottaa yhtiöstä, vaan hän voi jäädä “vapaamatkustajaksi”.

Osakkeita voi myydä

Osakkeet ovat myös vapaasti myytävissä. Yhtiökumppania ei voi estää myymästä osakkeita jollekin ulkopuoliselle taholle.

Yhtiökumppanit perustavat yrityksen yhdessä ja hanke perustuu osapuolten keskinäiselle luottamukselle. Tilanne yrityksessä voi kuitenkin muuttua olennaisesti, jos yksi yhtiökumppani myy osakkeensa sellaiselle taholle, jonka kanssa yhteistyö ei sujukaan.

Osakassopimus ehkäisee riitoja ja suojaa osakkaita

Kaikki edellä kuvatut ja monet muutkin ongelmatilanteet voidaan ehkäistä oikein laaditulla osakassopimuksella.

Osakassopimus kannattaa tehdä “hyvän sään aikana” eli ennen kuin mistään ongelmista on tietoakaan. Parasta on, jos osakassopimus tehdään samalla kertaa, kun yhtiö perustetaan.

Kertaalleen tehtyä osakassopimusta ei myöskään pidä unohtaa pöytälaatikkoon. Osakassopimusta on syytä päivittää aika-ajoin vastaamaan yrityksen sen hetkistä kehitysvaihetta. Erityisen tärkeää osakassopimuksen päivittäminen on isojen investointien tai muiden vastaavien muutosten yhteydessä.

Pyydä apua ajoissa yhtiöriitojen asiantuntijalta

Jos yhtiökumppaneiden välille alkaa syntyä ongelmia, on tärkeä puuttua niihin ajoissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa erimielisyyteen puututaan, sitä parempiin tuloksiin päästään.

Vähänkään vaikeampia erimielisyyksiä ei kannata ratkoa itse, vaan pyytää apua esimerkiksi yhtiöriitoihin erikoistuneelta asianajajalta. Olen huomannut, että pelkästään ulkopuolisen mukaantulo yleensä rauhoittaa tilannetta.

Jos riita on edennyt niin vaikeaksi, että yhtiökumppanien välit eivät ole enää pelastettavissa, riitaan voidaan hakea ratkaisu tuomioistuimesta. Tässäkin tapauksessa määrätietoinen toiminta edistää hyvää lopputulosta.

Tarvitsetko apua osakassopimuksen laatimisessa?

PageLines