Teitkö keksinnön työssäsi – tunne oikeutesi

Työntekijällä on oikeus korvaukseen työsuhdekeksinnöstä

Työnantajalla on oikeus työsuhdekeksintöön mutta työntekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Korvauksesta säädetään työsuhdekeksintölaissa ja työsuhdekeksintöasetuksessa.

Työsuhdekeksinnöstä maksettavaa korvausta määriteltäessä huomioon otetaan keksinnön arvo, työnantajan saamien oikeuksien laajuus, työsopimuksen ehdot ja työsuhteeseen liittyviä tekijöitä.

Luettelo vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa työsuhdekeksinnöstä maksettavan korvauksen määrittäminen voi osoittautua hankalaksi.

Yksittäinen keksintö on harvoin lopputuote

Työsuhdekeksinnön arvo voidaan määritellä ensisijaisesti sen työnantajalle tuottaman taloudellisen hyödyn perusteella, mutta hyödyn määrittäminen ei ole yksinkertaista.

Tavallisesti työsuhdekeksinnön hyödyntäminen on riippuvainen useista muista tekijöistä. Lopullisessa, markkinoille päätyvässä tuotteessa keksintö on yleensä pieni osa kokonaisuutta ja keksinnön hyödyntäminen voi olla täysin riippuvainen oikeudesta hyödyntää muita keksintöjä.

Työsuhdekeksinnön arvosta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan työntekijän keksinnön tuottamaa hyötyä erotuksena kaikista muista patentin tai valmiin tuotteen arvoon vaikuttavista seikoista.

Vähennyksiä, pienennyksiä

Työsuhdekeksinnön arvon lisäksi kohtuulliseen korvaukseen vaikuttavat työnantajan saaman oikeuden laajuus, työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvät muut seikat – esimerkiksi keksijän asema yrityksessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korvaus on sitä pienempi, mitä paremmat edellytykset työntekijällä on tehdä työssään keksintöjä.

Keksijälle kuuluva kohtuullinen korvaus on yleensä vain osa keksinnön arvosta.

Pyydä apua ennen kuin sovit korvauksesta

Yleensä työsuhdekeksinnöstä maksettavasta korvauksesta sovitaan keksinnön tekemisen jälkeen työnantajan kanssa. Ennen sopimista kannattaa kysyä neuvoa työsuhdekeksintöihin perehtyneeltä asianajajalta, koska kerran tehtyä sopimusta ei voi muuttaa kuin poikkeustapauksissa.

Monilla työnantajilla on työsuhdekeksintöjä koskeva ohje. Se ei kuitenkaan yksin ratkaise työntekijän oikeuksia. Esimerkiksi ehto, jonka mukaan työntekijällä ei ole lainkaan oikeutta työsuhdekeksintölain mukaiseen korvaukseen, on mitätön.

Ensin työnantajan kanssa neuvotellaan korvauksen suuruudesta, mutta jos yksimielisyyttä ei saavuteta, asiantuntija voi laatia puolestasi lausuntopyynnön työsuhdekeksintölautakunnallle. Työsuhdekeksintölautakunta antaa maksuttomia, suositusluonteisia lausuntoja esimerkiksi juuri kohtuullisen korvauksen muodostumisesta.

 

Kuva: Money / Tax Credits / CC BY 2.0

Onko sinulla kysyttävää työsuhdekeksinnöstä? Anna meidän auttaa.

PageLines