Tekijänoikeuksia kannattaa hallinnoida sopimuksilla

Maalia ja pensseleitä

Haluaisitko hyödyntää toisen teosta tai luovuttaa oman teoksesi oikeuksia korvausta vastaan? Oletteko luomassa teosta yhdessä? Tekijänoikeus syntyy tekijälle teoksen luomishetkellä ja oikeus on voimassa kansainvälisesti. Tekijänoikeus perustuu lakiin, mutta tekijänoikeutta voi hallinnoida sopimuksin.

Tekijänoikeus syntyy teoksen luomishetkellä

Tekijänoikeus syntyy silloin, kun luotu teos ylittää teoskynnyksen eli se on on itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeus ei vaadi erillistä rekisteröintiä eikä teokseen tarvitse merkitä tunnusta ©, jotta teos saisi suojaa.

Tekijänoikeus jaetaan taloudellisiin oikeuksiin ja moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisia oikeuksia ovat teoksen saattaminen yleisön saataviin sekä kappaleiden valmistaminen teoksesta. Taloudellisten oikeuksien hyödyntäminen voi tapahtua hyvin erilaisilla tavoilla – vaikka tallentamalla esityksen kännykkäkameralla.

Moraalisia oikeuksia ovat tekijänoikeuslain 3 §:än perustuvat isyysoikeus ja respektioikeus. Tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä eikä teosta saa muuttaa tai esittää tekijää loukkaavalla tavalla.

Tekijänoikeus syntyy tekijälle

Tekijänoikeus syntyy aina teoksen tehneelle ihmiselle, mutta se voidaan luovuttaa yritykselle, esimerkiksi työnantajalle, sopimalla asiasta. On tosin esitetty, että ilman erillistä sopimustakin työnantajalle siirtyy oikeus käyttää työntekijöidensä teoksia siten, kun on tarpeen työnantajan toiminnan kannalta. Sopiminen näissäkin tapauksissa on kuitenkin perusteltua epäselvyyksien välttämiseksi.

Useiden tekijöiden luoman teoksen tekijänoikeus on tekijöillä yhteisesti. Tällöin yksikin tekijöistä voi halutessaan estää esimerkiksi oikeuksien luovuttamisen tai teoksen käytön. Yhteisteoksia tehtäessä kannattaakin tehdä jo etukäteen sopimus teoksen hyödyntämisestä.

Tekijänoikeussopimus antaa vaihtoehtoja

Tekijä voi haluta hyödyntää teostaan eri tavoin saadakseen taloudellista hyötyä tai esimerkiksi näkyvyyttä työlleen. Tässä tarvitaan sopimuksia.

Kirjallinen sopimus on suositeltava, jotta jälkikäteen voidaan tarkistaa mitä on luovutettu ja millä ehdoilla. Periaatteessa tekijänoikeutta koskeva sopimus voi kuitenkin olla myös suullinen.

Keskeinen kysymys tekijänoikeussopimuksessa on se, missä laajuudessa oikeudet luovutetaan. Taloudelliset oikeudet voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Oikeudet voidaan luovuttaa yksinomaisesti tai siten, että samat oikeudet luovutetaan usealle.

Moraalisia oikeuksia ei sen sijaan voida sitovasti luovuttaa, joskin on mahdollista, että alalla vakiintunut käytäntö ei edellytä tekijän mainitsemista käytön yhteydessä.

Mieti, miten teosta on järkevää hyödyntää

Tekijänoikeussopimusta tehtäessä kannattaa miettiä, miten laajalti oikeuksia kannattaa tai tarvitsee siirtää.

On syytä pohtia, onko siirron oltava kaiken kattava vai riittääkö esimerkiksi määräaikainen käyttöoikeuden luovutus eli lisenssi. Kokonaisluovutuksessa kannattaa muistaa, että tekijälle itselleen ei jää taloudellisia oikeuksia.

Mikäli on tarve muunnella teosta tai luovuttaa se edelleen, näistä oikeuksista tulee olla sopimuksessa erillinen maininta. Myös lisenssisopimukseen on mahdollista liittää käyttöä koskevia ehtoja.

Tekijänoikeuksiin perehtynyt asianajaja auttaa sinua arvioimaan, minkälainen sopimus sopii sinulle ja on apunasi sopimuksen laadinnassa. Sopimusta tehtäessä on olennaista varmistaa, että sopimus toimii tarkoitetulla tavalla.

PageLines