Tekijänoikeus työsuhteessa – kenellä on oikeudet insinöörin kirjoittamaan käyttöohjeeseen?

tietokone pöydällä

Tekijä on aina ihminen, ei yritys

Nykyään iso osa tekijänoikeudella suojatuista teoksista luodaan työsuhteessa. Kun työntekijä kirjoittaa vaikkapa raportin, tuote-esitteen tai vaikkapa yrityksen sisäisen toimintaohjeen, kokonaisuudessa on kyse hyvin todennäköisesti tekijänoikeudella suojatusta teoksesta.

Lain mukaan tekijänoikeus syntyy aina tekijälle, vaikka kyse olisikin ollut työtehtävän täyttämisestä.

Koska tekijänoikeus tarkoittaa yksinoikeutta määrätä teoksesta, työnantajan on syytä huolehtia siitä, että tekijänoikeus siirretään työnantajalle.

Tekijänoikeuden siirto edellyttää yleensä, että siirrosta sovitaan erikseen – ellei asiasta ole erityismääräystä esimerkiksi laissa (tietokoneohjelmat ja tietokannat) tai vaikkapa työehtosopimuksessa.

Normaalikäyttösääntö voi pelastaa

Jos tekijänoikeuksien siirrosta sopiminen unohtui, kaikki ei ole vielä menetetty.

Normaalikäyttösäännön nojalla työnantaja voi saada oikeuden käyttää työtehtävien seurauksena syntyneitä teoksia normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa.

Tämä käytäntö on kuitenkin epäselvä. Jo pelkästään yrityksen ”normaalin toiminnan” määrittely voi olla hankalaa.

Normaalikäyttösäännön perusteella työnantaja ei voi välttämättä siirtää teosta esimerkiksi uusille julkaisualustoille, koska normaali toiminta määritellään teoksen luomishetkellä.

Tee oikeuksien siirrosta selkeä sopimus

Varsin yleistä on, että molemmat osapuolet olettavat, että työntekijän teosten tekijänoikeus on tarkoitus siirtää osin tai kokonaan työnantajalle. Joskus asiasta on jopa keskusteltu suullisesti.

“Hiljaiseen” yhteisymmärrykseen tai suullisiin sopimuksiin ei voi kuitenkaan luottaa.

Jos työntekijän luoma teos osoittautuu arvokkaaksi, työntekijä ja työnantaja saattavat havaita olevansa täysin eri mieltä siitä, missä laajuudessa oikeudet oli oikeastaan tarkoitus siirtää.

Kirjallinen sopiminen siis kannattaa ja hyvä ratkaisu on sopia oikeuksien siirrosta jo työsopimuksessa.

Sopimusehtojen laadinnassa kannattaa käyttää ammattilaisen apua, sillä tekijänoikeuslaki asettaa sopimiselle rajat ja pätemättömästä sopimuksesta ei ole apua.

Koskevatko tekijänoikeudet sinua?

PageLines