Tiesitkö, että myös vahingonkärsijän on rajoitettava vahinkoa

Vesi tihkuu rei´istä

Yleensä vahingon korvaa sen aiheuttaja. Vahingonkärsijän on kuitenkin huomioitava vahinkoa aiheuttaneen edut. Vahingonkärsijä ei voi laskea sen varaan, että ”piikki on auki” loputtomiin.

Vahingon laajeneminen voidaan katsoa vahingonkärsijän syyksi

Jos aiheutat toiselle vahingon, olet yleensä vastuussa sen korvaamisesta. Maksettavaksi tuleva korvaus voi kuitenkin vähentyä, jos vahinko on päässyt laajenemaan vahingonkärsijän oman laiminlyönnin takia.

Vahingonkärsijän on toimittava aktiivisesti. Usein juuri vahingonkärsijä on se, joka parhaiten pystyisi estämään vahingon laajenemisen. Jos vahingon kärsineellä olisi ollut mahdollisuus rajoittaa vahinkoa, mutta hän ei sitä tehnyt, koko vahinkoa ei välttämättä tarvitse korvata.

Vahinkoa voi joutua rajoittamaan myös omalla kustannuksellaan

Vahingonkärsijä on velvollinen rajoittamaan vahinkoa jo ennen kuin korvausasiasta on saatu selvyys.

Vahingonkärsijä ei voi lykätä korjaus- tai vastaavia toimenpiteitä sen vuoksi, että hän ei vielä ole saanut korvausta vahingosta.

Vahingonkärsijän myötävaikutus voi johtaa vahingonkorvauksen alentumiseen silloinkin kun korvausasia on vielä kesken.

Jos sinulta vaaditaan korvausta sellaisesta vahingosta, jota et ole aiheuttanut kokonaan, kannattaa asianajajan puoleen kääntyä mahdollisimman aikaisin. Silloin voidaan ajoissa arvioida, kannattaako korvausvastuuta riitauttaa.

Jos kärsit vahingon

Jos kärsit vahingon, sinun on pyrittävä sen rajoittamiseen.

Aina vahinkojen rajoittaminen ei tietenkään ole mahdollista. Joskus rajoittaminen saattaa myös estyä esimerkiksi sen vuoksi, että se olisi kohtuuttoman kallista. Silloin vahingonkorvauksen määrää ei voida alentaa.

Jos joudut korjaamaan vahinkoja ensin omalla kustannuksellasi, muista selvittää, voiko vahinko tulla myös vakuutuksestasi korvattavaksi. Vakuutukset kattavat monia sellaisiakin vahinkoja, joita voidaan myöhemmin vaatia takaisin vahingon aiheuttajalta tai tämän vastuuvakuutusyhtiöltä.

Asianajaja auttaa arvioimaan, mihin vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin kenenkin on ryhdyttävä ja hoitaa tarvittavan yhteydenpidon vahingonaiheuttajaan siten, etteivät puutteet vahinkoon reagoinnissa aiheuta oikeudenmenetyksiä.

Kun vahinko syntyy

  • Mieti, kuka on aiheuttanut vahingon
  • Mieti, voidaanko vahinkoa rajoittaa
  • Mieti myös, miltä toimintasi näyttää ulospäin
  • Selvitä, voidaanko vahinko korvata vakuutuksesta (joko vahingonkärsijän omasta tai vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksesta)
  • Käänny asianajajan puoleen
PageLines