Työnantaja: irtisanominen pitää tehdä oikein

Kaksi miestä neuvottelee

Älä hätiköi irtisanoessasi

Mikäli joudut irtisanomaan työntekijän, toimi rauhallisesti ja harkiten. Irtisanomisen tai purkamisen aikana tehty hätäily on etenkin riitatilanteessa haitaksi.

Irtisanomista koskevat monet säännöt. Esimerkiksi työntekijän toimintaan liittyvän irtisanomisperusteen on oltava asiallinen ja painava ja se on myös tarvittaessa kyettävä todistamaan. Ennen irtisanomista työntekijälle on yleensä annettava mahdollisuus korjata menettelyään eli hänelle on annettava varoitus.

Kerro irtisanomisen syy selkeästi

Työsuhdetta irtisanottaessa on tärkeää, että molemmat osapuolet ymmärtävät irtisanomisen syyn. Ennen irtisanomista työntekijää on vielä kuultava – tai hänelle on ainakin tarjottava tilaisuus tulla kuulluksi.

Selkeästi paperille kirjattu syy ja todisteellinen irtisanominen ehkäisevät ennalta epäselvyyksiä – ja lopulta riitoja.

Älä pui asiaa tekstiviesteillä tai sähköpostilla. Tunnekuohun vallassa lähetetyissä viesteissä asiat menevät helposti sekaisin.

Käytä ammattilaista apunasi

Irtisanominen on aina riski. Koska työnantajalla on paljon velvollisuuksia, virheitä tapahtuu helposti.

Tilanteessa ei onneksi tarvitse olla yksin – irtisanomistilanteeseen on mahdollista saada apua eikä tyhmiä kysymyksiä ole.

Muista, että mitä pidemmälle ongelmatilanne pääsee, sitä hankalampaa sen korjaaminen on. Ottamalla yhteyttä ajoissa, annat meille mahdollisuuden auttaa.

PageLines