Uudelleenkoulutuksen epäonnistuttua sain täyden työkyvyttömyyseläkkeen

Asiakkaamme oli joutunut vakavaan liikenneonnettomuuteen moottoripyörällä. Onnettomuuden seurauksena hänelle oli aiheutunut huomattavat vammat ja niistä oli jäänyt pysyvää haittaa. Vammojen johdosta hän ei enää kyennyt työskentelemään kirvesmiehen ammatissaan.

Vakuutusyhtiö sinänsä totesi asiakkaamme työkyvyttömäksi entiseen ammattiinsa ja työhönsä. Tämän perusteella hänelle myönnettiin uudelleenkoulutus uuteen ammattiin, mutta uudelleenkoulutus ei kuitenkaan lopulta onnistunut.

Vakuutusyhtiö ei suostunut maksamaan asiakkaallemme täyttä työkyvyttömyyseläkettä, koska se katsoi, että uudelleenkoulutuksen epäonnistuminen oli asiakkaamme vika.

“Olin itse hoitanut juttuani usean vuoden ajan ja hakenut muutosta päätöksiin eri puolilta ja jopa liikennevahinkolautakunnasta saakka. Tämä oli erittäin raskasta ja aikaa vievää hommaa eikä mikään taho tuntunut ymmärtävän asiaa minun kannalta. Käännyin lopulta Jarkko Männistö Asianajotoimiston puoleen, mikä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi.”

“Jarkko Männistö Asianajotoimiston toiminnasta sain heti luotettavan kuvan, sillä he olivat perehtyneet tilanteeseeni tarkoin ja osasivat kertoa selkeällä tavalla mistä asiassa oli kyse. Oman mielenrauhani kannalta oli erittäin hyödyllistä, kun pystyin luopumaan ohjaksista ja tukeutumaan ammattilaisen apuun.”

Asiakkaamme tapaus saatettiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi huolellisen valmistautumisen jälkeen.

Haastehakemuksen saatuaan vakuutusyhtiö myönsi vaatimuksen oikeaksi. Asiakkaamme vahvistettiin olevan oikeutettu täyteen eläkkeeseen. Käräjäoikeus velvoitti vakuutusyhtiön lisäksi korvaamaan asiakkaamme oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Keskeinen kysymys oikeudenkäynnissä oli lopulta se, kumman vastuulla on ettei vahingoittuneen uudelleenkoulutus ole onnistunut. Koulutuksen keskeytyminen oli tuomion perusteella johtunut liikenneonnettomuudessa saaduista vammoista sekä muista vakuutusyhtiön korvausvastuulle kuuluvista seikoista.

“Asian saattaminen päätökseen oli itselleni ensiarvoisen tärkeää ja ilman Jarkko Männistö Asianajotoimiston apua en todennäköisesti olisi saanut minulle kuuluvia korvauksia. Itse voin lämpimästi suositella asianajajan puoleen kääntymistä. Tämä oli minulle erittäin hyvä investointi.”

Tarvitsetko asianajajaa?

PageLines