Vammauduin lapsena, mutta sain aikuisena oikeudenmukaisen korvauksen

Jos henkilöstä tulee liikenneonnettomuudessa pysyvästi työkyvytön, liikennevakuutusyhtiö korvaa hänen menettämänsä ansiot maksamalla eläkettä. Menetettyjen ansioiden arvioiminen on erityisen hankalaa silloin, kun vammautunut on ollut lapsi, jolla ei ole työhistoriaa.

Epäreilu korvauspäätös sai kääntymään asianajajan puoleen

Eräs lapsena vammautunut asiakkaamme kertoo, miten eläkkeen suuruudesta syntyi erimielisyys vakuutusyhtiön kanssa: “Vakuutusyhtiön määrittämä eläke tuntui epäreilulta. He ottivat arviossaan huomioon vanhempieni koulutustaustan. Lisäksi jostain oli kaivettu esiin paperi, jossa olin kuntoutusohjaajalle kertonut haaveilevani sairaanhoitajan ammatista. Tällä perusteella minulle maksettiin eläkettä sairaanhoitajan palkan mukaan, vaikka ennen onnettomuutta minulla oli ollut paljon kunnianhimoisemmat urasuunnitelmat.”

“Käännyin Jarkko Männistö Asianajotoimiston puoleen, koska heitä oli suositeltu minulle”, asiakkaamme muistelee toimeksiannon alkua.

Periaatteellisesti tärkeä kysymys

Aloitimme asian ajamisen vammautuneen perusoikeuksista. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi syntyperän vuoksi. Näin ollen vanhempien koulutustaustalla ei saisi olla merkitystä silloin, kun arvioidaan lapsena vammautuneen eläkkeen suuruutta.

Mielestämme myös se oli erittäin kyseenalaista, että vakuutusyhtiö oli antanut niin ison merkityksen yhdelle lausumalle, jonka alaikäinen lapsi oli sanonut haaveammatistaan ja vieläpä liikenneonnettomuuden jälkeen.

Mielenkiintoinen näkökohta oli se, että eduskunta oli vain muutamaa päivää ennen asiakkaamme vammautumista vahvistanut lain, jonka mukaan lapsena vammautuneen korvaukset tulisi määritellä erityisen taulukon mukaan. Tämä laki ei kuitenkaan ollut tullut vielä voimaan onnettomuuden tapahtumishetkellä.

Oikeus voitti tuomioistuimessa

“Jarkko kertoi, että liikennevahingoissa kannattaa ensin pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta, koska käsittely on asiakkaan kannalta riskitön. Jarkon laatima kirjelmä oli mielestäni todella vakuuttava, mutta liikennevahinkolautakunta asettui vakuutusyhtiön kannalle. Se oli tietysti iso pettymys”, asiakkaamme muistelee.

Liikennevahinkolautakunta suosittaa muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen varsin harvoin, mutta käsittely silti kannattaa. Prosessin aikana osapuolten näkemykset selkiytyvät, joten sen jälkeen on paremmat edellytykset päättää, viedäänkö asia tuomioistuimeen.

Asiakkaamme kertoo asian saamasta yllättävästä käänteestä: “Jarkko kannusti minua haastamaan vakuutusyhtiön oikeuteen ja näin teimme. Yllättäen asia päättyi nopeasti onnelliseen lopputulokseen, sillä vakuutusyhtiö ilmoitti meille haasteen saatuaan, että he ovat valmiit hyväksymään vaatimuksemme. Sain tuntuvan korotuksen eläkkeeseeni.”

Vaikka riidat ovat epämiellyttäviä, asiakkaamme oli tyytyväinen asiakaskokemukseensa: “Kaiken kaikkiaan asiointi Jarkon toimiston kanssa oli helppoa ja miellyttävää. Ja tietenkin hyvä lopputulos on se tärkein juttu.”

Onko sinulla riitaa vakuutusyhtiön kanssa?

PageLines