Varaudu kuljetusvahinkoon

Rekka ojassa

Tiesitkö että kuljetusyritys ei yleensä ole velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tavaran arvoa kokonaan? Lähtökohtaisesti korvaus suoritetaan varsin alhaisen vakiotaksan mukaisesti. Arvotavaraa kuljettavan kannattaa varmistua jo kuljetussopimusta tehtäessä, että tavaran arvo huomioidaan asianmukaisesti. Lue lisää siitä, miten turvaat arvokkaan omaisuuden kuljetuksen aikana.

Rahdinkuljettajan korvausvastuu on rajoitettua

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sinä aikana, kun tavara on hänen hallussaan. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

Laissa on asetettu rahdinkuljettajan vastuulle kuitenkin erilaisia rajoituksia. Jos kuljettaja ei ole tahallisella tai törkeän huolimattomalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa, hänen vahingonkorvausvastuunsa rajoittuu korkeintaan 20 euroon tavaran puuttuvaa painokiloa kohti kotimaisissa kuljetuksissa.

Kuljetusasiakkaalle tavaran painoon perustuva vastuunrajoitus voikin tulla ikävänä yllätyksenä, ellei hän ole perehtynyt kuljetuslainsäädäntöön.

Ota selvää kuljetusasiakkaan oikeuksista

Kuljetusasiakkaan on syytä perehtyä huolellisesti kuljetuslainsäädäntöön. Mikäli lainsäädäntö ei ole tuttua, voi apua kuljetussopimuksen tekemiseen pyytää asiaan perehtyneeltä asianajajalta.

Erityisesti pienten, mutta arvokkaiden tavaroiden kuljetuksessa on syytä huolehtia siitä, että tavaran erityinen arvo merkitään rahtikirjaan. Lähettäjän on suoritettava tavaran erityiseen arvoon liittyvä lisämaksu saadakseen tavaran erityisen arvon merkityksi rahtikirjaan.

Jos vahinko sattuu, eikä tavaran erityistä arvoa ole kirjattu, on kuljetusasiakas hankalassa asemassa. Mikäli tavaran arvosta halutaan täysi korvaus, on kuljetusasiakkaan osoitettava, että vahinko johtuu rahdinkuljettajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

Tällaisen menettelyn näyttäminen ei välttämättä onnistu.Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus ovat tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Jos riita syntyy, viimeistään tässä vaiheessa kannattaa turvautua asianajajaan, joka tietää, millaista näyttöä korvausvaatimuksen tueksi tarvitaan.

Muista huolehtia vakuutusturvasta

Kuljetusasiakkaan on oikeuksiensa turvaamiseksi syytä huolehtia myös vakuutusturvastaan. Kuljetusasiakas ei voi luottaa siihen, että vahingon sattuessa eivät summamääräiset vastuunrajoitukset tulisi kysymykseen.

Tavaravakuutuksella kuljetusasiakas voi minimoida taloudelliset vahingot jo etukäteen. Tuolloinkin vakuutuksen ehdot on syytä käydä huolella läpi, jotta vakuutus varmasti kattaa ne riskit, joita vastaan halutaan suojata.

Jos vahinko sattuu ja vahingonkorvausvastuun määrästä syntyy erimielisyyksiä vakuutusyhtiön kanssa, kannattaa tässäkin asiassa kääntyä vakuutusasioihin perehtyneen asianajajan puoleen.

PageLines