Voiko koronavirus vapauttaa sopimusvelvoitteesta? Tässä kolme neuvoamme.

Onko vapautuminen ylipäätään mahdollista?

Suomessa lähtökohtana on hyvin vahva sopimuksen sitovuuden periaate. Sopimuksista voidaan poiketa vain harvoissa poikkeustilanteissa.

Poikkeustilanne voi olla käsillä, jos sopijapuoli ei kykene suoriutumaan velvoitteestaan ulkopuolisen ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Ylivoimainen este voi rajoittaa vahingonkorvausvastuuta.

Koronavirus voi poikkeustapauksissa muodostaa ylivoimaisen esteen. Lue seuraavat kolme kohtaa, jotka auttavat sinua asian arvioinnissa.

1. Tarkasta sopimus

Ylivoimaiseen esteeseen on huomattavasti helpointa vedota, jos olet sopinut sen soveltumistilanteista sopimuskumppanisi kanssa.

Sopimuksessasi voidaan todeta myös suoraan, minkälainen merkitys ylivoimaisella esteellä on sopijapuolen vastuulle. Tarkasta siten aina ensin sopimuksesi.

2. Arvioi koronaviruksen aiheuttama este

Ylivoimainen este voi tulla sovellettavaksi, vaikka koronavirusta vastaavaa tilannetta ei olisi huomioitu sopimuksessasi.

Edellytyksenä on tällöin muun muassa, että ylivoimainen este on osapuolista riippumaton, ulkopuolinen, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma. Laissa voidaan asettaa myös muita vaatimuksia.

Sinulla voi olla oikeus vedota ylivoimaiseen esteeseen esimerkiksi, jos et kykene koronaviruksesta johtuvista alihankkijan tuotanto-ongelmista täyttämään omaa velvoitettasi. Jos sinulla on sen sijaan mahdollisuus saada korvaava tuote muualta kuin nykyiseltä alihankkijaltasi, oikeutta vedota ylivoimaiseen esteeseen ei välttämättä ole.

3. Ilmoita esteestä asiantuntijan avustuksella

Ylivoimaisen esteen soveltumistilanteen arviointi on loppupelissä oikeudellista arviota. Ota yhteyttä osaavaan juristiin, jos epäilet ylivoimaisen esteen soveltuvan tilanteeseesi.

Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa sopimuskumppanille viipymättä. Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua vastapuolen suuntaan käytävissä neuvotteluissa.

Etkö pysty suoritumaan sopimusvelvoitteestasi?

PageLines