Vuokratyön käyttäjä – uskalla uhmata rekrytointikieltoa

Työskenteleekö yrityksessäsi vuokratyöntekijä, jonka haluaisit palkata omille palkkalistoillesi? Vuokratyöfirman asettama rekrytointikielto tai sopimussakko ei välttämättä ole este.

Vuokratyöntekijöiden työllistymistä on edistettävä

Jos yrityksessäsi työskentelee vuokrantyöntekijöitä, sinun on tiedotettava heitä uusien työpaikkojen avautumisesta samalla tavalla kuin omia työntekijöitäsi.

Sinun on myös annettava nykyisille vuokratyöntekijöillesi mahdollisuus työllistyä suoraan yrityksesi omiin, aukeaviin tehtäviin.

Usein vuokratyöfirma sisällyttää sopimuksiinsa rekrytointikiellon, joka kieltää käyttäjäyritystä palkkaamasta vuokratyöntekijää. Vuokratyöfirma ei kuitenkaan voi vaatia sinua rikkomaan työsopimuslakia, joten tällainen ehto on pätemätön.

Kilpailukielto työsuhteen jälkeen on harvoin pätevä

Sopimuskumppanilleen asettamansa rekrytointikiellon lisäksi vuokratyöfirmat vaativat usein vuokratyöntekijöiltään sitoutumista kilpailukieltoon.

Käytännössä on kuitenkin erittäin harvinaista, että vuokratyöntekijä työskentelisi niin korkeassa asemassa, että häneltä voitaisiin edellyttää kilpailukiellon noudattamista enää työsuhteen päättymisen jälkeen.

Se, sitooko kilpailukielto vuokratyöntekijää työsuhteen päättymisen jälkeen on kuitenkin aina syytä arvioida tapauskohtaisesti.

Rekrytointipalkkio ei saa estää työllistymistä

Vuokratyödirektiivi kieltää sopimusehdot, joilla estetään vuokratyöntekijän siirtymistä käyttäjäyrityksen palvelukseen.

Vuokratyöfirmat saattavat kiertää kieltoa vaatimalla käyttäjäyritykseltä “rekrytointipalkkiota”, jos tämä palkkaa vuokratyöntekijän.

Rekrytointipalkkio ei nimestään huolimatta ole palkkio, jos se ei vastaa palkkion maksamista vastaan sovittavaksi tehtyä työtä. Kohtuuttoman rekrytointipalkkion onkin katsottu tosiasiassa olevan sopimussakko, jolla vuokratyöntekijän palkkaamista pyritään vaikeuttamaan. Silloin kysymys on usein kielletystä työllistymisen estämisestä, jota koskeva ehto voi olla pätemätön.

Kuva: Sarah Joy / Leader lock / CC BY-SA 2.0

Onko sinulla kysyttävää vuokratyöntekijän palkkaamisesta?

PageLines