YSE 1998 on hyvä renki, mutta huono isäntä

Soveltuvatko rakennusalan yleiset sopimusehdot sinun urakkaasi?

Rakennusurakkaa koskevissa sopimuksissa viitataan usein Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Sopimusta tehtäessä pääpaino on yleensä urakoitsijan työsuorituksen suunnittelussa, jolloin urakassa noudatettavat pelisäännöt jäävät helposti liian vähäiselle huomiolle.

Aina ei kuitenkaan kannata mennä siitä, mistä aita on matalin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat nimensä mukaisesti yleisiä, joten ne eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia juuri sinun urakkasi kannalta.

YSE 1998 ei ole laki

Yleiset sopimusehdot eivät ole laki. Niiden kaikkia ehtoja pitää noudattaa vain, jos niin on sovittu. Jälkikäteen on usein helppo havaita, että kaikki “oletusasetukset” eivät olisi luontevasti sopineet tarkasteltavaan urakkaan.

Yksittäistä urakkaa koskevaa sopimusta laadittaessa kannattaakin miettiä, onko esimerkiksi sopimusasiakirjojen etusijajärjestyksestä, urakan aikaisesta seurannasta tai mahdollisten viivästyksien seuraamuksista syytä sopia toisin.

Rakennusurakan sopimus on yhteistyötä

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot täyttävät tarkoituksensa parhaiten, kun sopimuksen osapuoli ja rakentamisen sopimuksiin erikoistunut asianajaja toimivat saumattomassa yhteistyössä.

Tehokas sopimustekniikka mahdollistaa soveltuvien yleisten ehtojen valikoimisen mukaan, kun taas soveltumattomista ehdoista voidaan sopia toisin.

Sopimusneuvotteluissa kannattaakin käyttää apunaan asianajajaa, jos urakan suorittamiseen liittyy varteenotettavia riskejä tai merkittävä taloudellinen intressi. Pitkällä aikavälillä sopimusriskien hallinta on aina kannattava investointi.

Oletko neuvottelemassa rakennusurakasta? Ota yhteyttä, me autamme.

PageLines