Työturvallisuus

Työturvallisuusrikos tapahtuu, kun työnantaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tahallaan tai huolimattomuuttaan.

Mikä on työturvallisuusrikos?

Työturvallisuusrikos on kyseessä silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai antaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkua laiminlyömällä valvoa määräysten noudattamista.

Lisäksi työturvallisuusrikos voi olla kyseessä silloin, kun työsuojelun taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista ja muista edellytyksistä jätetään huolehtimatta.

Yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, jota voidaan pitää työturvallisuuden kannalta vähäisenä, ei kuitenkaan pidetä työturvallisuusrikoksena.

Työturvallisuusrikos on virallisen syytteen alainen rikos, josta voidaan tuomita rangaistuksena sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Lisäksi työturvallisuusrikokseen syyllistynyt on vahingonkorvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Kuka voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen?

Työturvallisuusrikoksesta voi joutua vastuuseen joko työnantaja tai työnantajan edustaja, joka on vastuussa määräysten noudattamisesta ja niiden noudattamisen valvomisesta.

Myös oikeushenkilö eli yritys voi joutua rangaistusvastuuseen työturvallisuusrikoksesta, jos oikeushenkilössä päätösvaltaa käyttävä henkilö on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Me autamme sinua osoittamaan, että määräyksiä on noudatettu ja niiden noudattamista on valvottu riittävän huolellisesti.

Miten voit puolustautua?

Työnantajan tai tämän edustajan on kyettävä osoittamaan, että työturvallisuusmääräyksiä on noudatettu ja niiden noudattamista on valvottu riittävästi. Koska rikostunnusmerkistö edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta, on toiminnan huolellisuudesta pystyttävä esittämään varsin vahvaa näyttöä.

Näyttöä voidaan hankkia esimerkiksi yrityksen työturvallisuusmääräyksistä ja ohjeista, joiden mukaan määräyksiä valvotaan ja noudatetaan. Ellei valvonnasta ole riittäviä dokumentteja, voi henkilötodistelu nousta avainasemaan sen suhteen, miten työturvallisuuteen on käytännössä suhtauduttu. Ilmenneiden puutteiden ja vaarojen osalta voidaan hankkia myös asiantuntijalausuntoja siitä, olisiko vaara voitu etukäteen ottaa huomioon.

Jos olet sitä mieltä, että sinua syytetään aiheettomasti työturvallisuusrikoksesta, me autamme sinua näyttämään, ettei toimintaa voida pitää tahallisena tai huolimattomana, vaan että työturvallisuusmääräyksiä on noudatettu riittävän huolellisesti.


Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Rakentaminen ja tuotanto

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Rakennusurakka

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Kauppa- ja toimitussopimukset

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Yrityksen vastuut

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Työturvallisuus

  Työturvallisuusrikos tapahtuu, kun työnantaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tahallaan tai huolimattomuuttaan.

  Lue lisää työturvallisuusrikoksista →
 • Yhtiöoikeus

  Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määrittää toimivallan osakeyhtiössä. Joskus yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvausriidat

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Lue lisää vahingonkorvausriidoista →
 • Vakuutusriidat

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Lue lisää vakuutusriidoista →
PageLines