Vahingonkorvausriidat

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista. Asianajaja on korvaamaton apu vahingonkorvauksiin liittyvissä erimielisyyksissä.

Millaisista vahingoista voi saada korvausta?

Vahingot jaetaan henkilövahinkoihin, esinevahinkoihin ja puhtaisiin taloudellisiin vahinkoihin (varallisuusvahinko). Eri vahinkoja koskevat eri säännöt.

Vahingonkorvausta maksetaan ensisijaisesti suorista vahingoista, kuten sairaanhoitokuluista tai esineen korjauskustannuksista. Myös henkilö- ja esinevahinkoon liittyvät taloudelliset menetykset ovat yleensä korvattavia vahinkoja.

Taloudellista vahinkoa voi aiheutua myös sellaisesta toiminnasta, johon ei liity henkilö- tai esinevahinkoa. Jos taustalla on sopimusrikkomus, vahinkoa kärsineellä on oikeus korvaukseen. Jos vahinkoon ei liity sopimusrikkomusta, se on korvattava ainoastaan poikkeustapauksissa.

Kuka maksaa vahingonkorvaukset?

Vahinkojen korvaamisesta on vastuussa vahingon aiheuttaja.

Jos useampi henkilö on aiheuttanut vahingon, he ovat yleensä yhteisvastuullisia korvaamaan vahingon. Jos taas vahingon on aiheuttanut työntekijä työtehtäviä hoitaessaan, vahingon korvaamisesta vastaa työnantaja.

Rikoksen uhriksi joutuneelle voidaan maksaa korvausta myös valtion varoista rikosvahinkolain nojalla. Valtiokonttorin korvausvastuu on kuitenkin rikoksen tekijään rajoitetumpi.

Milloin on oikeus vahingonkorvaukseen?

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää perustetta. Korvausvastuu syntyy, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai huolimattomuudella. Korvausperusteen toteaminen on joskus varsin haastavaa.

Jos vahingon aiheuttanut henkilö on menetellyt huolellisesti, korvausvastuuta ei yleensä ole. Poikkeus tästä on ns. ankara vastuu.

Vahingonkorvauksen määrää on mahdollista myös sovitella, mutta sovittelun aiheellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sovittelussa huomioidaan monia eri olosuhteita.

Asianajaja auttaa vahingonkorvauksen hakemisessa

Kun vahinko on tapahtunut, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa. Kun otat ammattilaisen avuksesi heti alusta saakka, asiaa saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

Me tunnemme lain ja tehokkaat menettelytavat. Kun me hoidamme vahingonkorvausasiaa, sinä saat keskittyä omaan elämääsi.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua vahingonkorvausasiassasi.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Työ ja yrittäminen

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Yhtiöoikeus

  Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määrittää toimivallan osakeyhtiössä. Joskus yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →

Sopimukset ja kaupankäynti

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Sopimusriidat

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Urakkariidat

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvausriidat

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Read more →
 • Vakuutusriidat

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Read more →

Rikosoikeudenkäynnit

Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi tai rikoksesta epäillyksi. Silloin on syytä käyttää avustajaa. Me autamme ja valvomme sinun etuasi rikosprosessin joka vaiheessa. Näin varmistamme, että oikeus toteutuu.  

 • Rikosvahingot

  Jos rikoksesta aiheutuu vahinkoa, se tulee korvata rikoksen uhrille rikosvahinkona. Me autamme sinua määrittämään ja perimään oikeudenmukaiset korvaukset.

  Lue lisää rikosvahingoista →
 • Talousrikokset

  Talousrikoksissa on usein kyse rikoksista, joissa on rikosvastuun lisäksi myös merkittävä taloudellinen intressi.

  Lue lisää talousrikoksista →
 • Työrikokset

  Työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä voidaan tuomita rikosvastuun lisäksi myös vahingonkorvauksia.

  Lue lisää työrikoksista →
 • Ympäristörikokset

  Ympäristörikoksissa on kyse toimista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista tai muuta haitallista muuttumista, roskaantumista tai vaaraa terveydelle.

  Lue lisää ympäristörikoksista →
 • Liikennerikokset

  Liikenneonnettomuuden jälkeen tyypillisesti ainakin yhtä siihen osallistunutta syytetään liikenneturvallisuuden tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

  Lue lisää liikennerikoksista →
PageLines