Immateriaalioikeudet

Ideat syntyvät harvoin ilmaiseksi. Yrityksen aineettoman omaisuuden hallinta koostuu monesta tekijästä. Me autamme sinua hallinnoimaan omaisuuttasi ja turvaamaan etusi.

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet

Tekijänoikeus syntyy sillä hetkellä kun teos luodaan. Me arvioimme, onko teoksellasi edellytyksiä saada tekijänoikeuden suojaa ja autamme sinua hallinnoimaan etuasi. Tarvittaessa puolustamme oikeuttasi tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Tekijänoikeus on rahanarvoinen oikeus – se voidaan myydä kokonaan tai siihen voidaan myöntää käyttöoikeuksia. Autamme välttämään ja ratkaisemaan tekijänoikeuden omistamisen ja siirtämisen epäselvyydet.

Me autamme sinua järjestämään tekijänoikeuden ostamisen, myynnin tai lisensoinnin ennustettavasti. Huolehdimme siitä, että tarvittavat oikeudet siirretään sinulle työntekijöiltäsi tai yhteistyökumppaneiltasi.

Tavaramerkit ja toiminimi

Asiakkaittesi pitää erottaa yrityksesi kilpailijoista. Kilpailijat eivät saa hyötyä sinun tekemästäsi työstä. Oman brändin rakentamisessa avainasemassa ovat tunnusmerkit, jotka auttavat erottamaan juuri sinun tuotteesi tai palvelusi.

Me autamme sinua arvioimaan, minkä tasoista suojaa tunnusmerkkisi saavat. Me ohjaamme yritystäsi rekisteröinnissä ja tarvittaessa puolustamme yrityksesi etua oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

Työsuhdekeksinnöt

Työnantaja voi saada tiettyjä oikeuksia työntekijöidensä tekemiin keksintöihin. Se, mitä oikeuksia työnantaja saa, riippuu keksinnön ja työsuhteen välisestä yhteydestä.

Kun kyse on työsuhdekeksinnöstä, osapuolille on asetettu lailla tiettyjä velvollisuuksia. Työntekijän on esimerkiksi annettava työnantajalle tarpeelliset tiedot keksinnön hyödyntämisestä.

Laadimme kanssasi työsuhdekeksintöjä koskevan ohjeistuksen ennen kuin erimielisyyksiä syntyy. Ohjeistamme työsuhdekeksintöihin liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa puolustamme etuasi oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä.

Patentti

Patentti kieltää muita käyttämästä patentilla suojattua keksintöäsi. Pelkkää ajatusta ei voi patentoida – me autamme sinua arvioimaan, miten patentin edellytyksen saadaan täyttymään.

Patentti on aineetonta omaisuutta, joka voidaan pantata tai myydä tai johon voidaan myöntää käyttöoikeuksia. Patentin hyödyntäminen voi myös olla riippuvainen muiden patenteista. Valvomme etuasi sopimusneuvotteluissa ja varmistamme, että sopimukset eivät sisällä yllätyksiä.

Salassapito

Yrityksen tärkeintä aineetonta omaisuutta ovat usein liike- ja ammattisalaisuudet – me autamme sinua turvaamaan tärkeän tiedon pysymisen salassa.

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii usein tiedon jakamista yhteistyökumppaneille. Salassapitosopimuksella sovitaan, miten rajoitetaan osapuolten oikeutta kertoa tai hyödyntää tietoja sekä mitä tietoja rajoitus koskee.

Hyvä salassapitosopimus ei pelkästään kiellä tietojen käyttämistä tai luovuttamista. Se on myös laadittu siten, että kumpikin osapuoli haluaa noudattaa kieltoa. Hyvässä salassapitosopimuksessa on myös huomioitu haasteet, joita salassapidon rikkomisen aiheuttamien vahinkojen osoittamisessa saattaa ilmetä.

Erimielisyydet voidaan kaikkein todennäköisimmin välttää varautumalla muuttuviin olosuhteisiin jo sopimusta laadittaessa. Me laadimme kanssasi salassapitosopimuksen, joka turvaa luottamuksellisuuden ja estää kohtuuttomat vastuuriskit, mutta ei rajoita osapuolten toimintaa enempää kuin on välttämätöntä.


Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Työ ja yrittäminen

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Yhtiöasiat

  Työnjako määrittää osakkaiden ja johdon toimivallan. Joskus pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Osakassopimukset

  Osakkaiden välinen suhde turvaa yrityksen toiminnan ennustettavuuden. Joskus omistajien kesken voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää osakassopimuksista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →
 • Immateriaalioikeudet

  Ideat syntyvät harvoin ilmaiseksi. Yrityksen aineettoman omaisuuden hallinta koostuu monesta tekijästä. Me autamme sinua hallinnoimaan omaisuuttasi ja turvaamaan etusi.

  Lue lisää immateriaalioikeuksista →

Sopimukset ja kaupankäynti

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Rakentaminen ja urakointi

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Asunto- ja kiinteistökauppa

  Asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen voi käydä ilmi ikäviä yllätyksiä. Joskus myyjällä ja ostajalla on eriävä näkemys virheistä.

  Lue lisää asunto ja kiinteistökaupasta →
 • Tavaran ja palveluiden kauppa

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvaus

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Read more →
 • Vakuutuskorvaus

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Read more →

Rikosoikeudenkäynnit

Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi tai rikoksesta epäillyksi. Silloin on syytä käyttää avustajaa. Me autamme ja valvomme sinun etuasi rikosprosessin joka vaiheessa. Näin varmistamme, että oikeus toteutuu.  

 • Rikosvahingot

  Jos rikoksesta aiheutuu vahinkoa, se tulee korvata rikoksen uhrille rikosvahinkona. Me autamme sinua määrittämään ja perimään oikeudenmukaiset korvaukset.

  Lue lisää rikosvahingoista →
 • Talousrikokset

  Talousrikoksissa on usein kyse rikoksista, joissa on rikosvastuun lisäksi myös merkittävä taloudellinen intressi.

  Lue lisää talousrikoksista →
 • Työrikokset

  Työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä voidaan tuomita rikosvastuun lisäksi myös vahingonkorvauksia.

  Lue lisää työrikoksista →
 • Ympäristörikokset

  Ympäristörikoksissa on kyse toimista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista tai muuta haitallista muuttumista, roskaantumista tai vaaraa terveydelle.

  Lue lisää ympäristörikoksista →
 • Liikennerikokset

  Liikenneonnettomuuden jälkeen tyypillisesti ainakin yhtä siihen osallistunutta syytetään liikenneturvallisuuden tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

  Lue lisää liikennerikoksista →
PageLines