Työoikeus

Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

Työ- ja johtajasopimusten laatiminen

Työsopimukset ovat monille yrityksille kaikkein tärkeimpiä sopimuksia. Työsuhteen aikaiset epäselvyydet voidaan parhaiten välttää panostamalla työsopimusten laadintaan.

Erityisesti epätavallisen työsuhteen, kuten johtajan, myyjän, freelancerin, urheilijan, valmentajan tai henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen laadinnassa on syytä käyttää työoikeuteen erikoistunutta asianajajaa.

Laadimme johtajasopimukset ja muiden epätyypillisten työsuhteiden työsopimukset siten, että työaikalaki, työehtosopimus ja esimerkiksi työntekijän kilpailukielto tulee asianmukaisesti huomioiduksi.

Työnantajan velvollisuudet työsuhteen aikana

Työsopimuslaki, työaikalaki, useat muut lait ja yleissitova työehtosopimus asettavat työnantajalle pakottavia velvollisuuksia. Niistä ei voi sopia toisin.

Virheet voivat käydä kalliiksi ja joskus seurauksena on jopa rikostuomio. Esimerkiksi työturvallisuuslain vastainen työturvallisuuden laiminlyönti voi johtaa suuriin korvauksiin ja olla myös työturvallisuusrikos.

Työnantajan kannattaa hoitaa velvollisuutensa kuntoon ajoissa, mutta jos vahinko on jo tapahtunut hyvällä asianajolla voidaan pienentää rikosoikeudellisten seurausten ja vahingonkorvausten määrää.

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen on laillista vain tietyin laissa määritellyin perustein.

Jos työntekijä irtisanotaan perusteettomasti, työnantajan maksettavaksi voidaan vaatia korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi maksettavaksi saattaa tulla muitakin eriä, kuten hyvitys yhdenvertaisuuslain rikkomisesta tai purkamisen vuoksi maksamatta jäänyt irtisanomisajan palkka.

Irtisanomisperusteen laillisuus pitää arvioida tapauskohtaisesti, joten työoikeuteen erikoistuneeseen asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä heti, kun irtisanomista aletaan harkita. Annamme sinulle realistisen arvion irtisanomisperusteen pätevyydestä.

Työntekijän irtisanomiseen liittyy paljon menettelysääntöjä, joiden laiminlyönnistä voi seurata korvausvastuu vaikka irtisanomisperuste olisi asiallinen. Meiltä saat aina konkreettiset ja yksityiskohtaiset toimintaohjeet irtisanomisen suorittamiseksi oikein.

Työriita

Jos työntekijän kanssa syntyy riitaa, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä heti eikä odottaa tilanteen kärjistymistä. Me autamme sinua hoitamaan erimielisyyden pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman nopeasti ja vähin kustannuksin.

Mitä nopeammin asiaan tartutaan, sitä nopeammin ja helpommin se saadaan ratkaistua. Pyrimme aina ensisijaisesti neuvotteluteitse sinua tyydyttävään sovintoon. Toimistomme erikoisalaa on oikeudenkäynti, joten tarvittaessa emme pelkää puolustaa oikeuksiasi tuomioistuimessa.

 


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua työasioissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Työ ja yrittäminen

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Yhtiöasiat

  Työnjako määrittää osakkaiden ja johdon toimivallan. Joskus pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Osakassopimukset

  Osakkaiden välinen suhde turvaa yrityksen toiminnan ennustettavuuden. Joskus omistajien kesken voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää osakassopimuksista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →
 • Immateriaalioikeudet

  Ideat syntyvät harvoin ilmaiseksi. Yrityksen aineettoman omaisuuden hallinta koostuu monesta tekijästä. Me autamme sinua hallinnoimaan omaisuuttasi ja turvaamaan etusi.

  Lue lisää immateriaalioikeuksista →

Sopimukset ja kaupankäynti

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Rakentaminen ja urakointi

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Asunto- ja kiinteistökauppa

  Asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen voi käydä ilmi ikäviä yllätyksiä. Joskus myyjällä ja ostajalla on eriävä näkemys virheistä.

  Lue lisää asunto ja kiinteistökaupasta →
 • Tavaran ja palveluiden kauppa

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvaus

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Read more →
 • Vakuutuskorvaus

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Read more →

Rikosoikeudenkäynnit

Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi tai rikoksesta epäillyksi. Silloin on syytä käyttää avustajaa. Me autamme ja valvomme sinun etuasi rikosprosessin joka vaiheessa. Näin varmistamme, että oikeus toteutuu.  

 • Rikosvahingot

  Jos rikoksesta aiheutuu vahinkoa, se tulee korvata rikoksen uhrille rikosvahinkona. Me autamme sinua määrittämään ja perimään oikeudenmukaiset korvaukset.

  Lue lisää rikosvahingoista →
 • Talousrikokset

  Talousrikoksissa on usein kyse rikoksista, joissa on rikosvastuun lisäksi myös merkittävä taloudellinen intressi.

  Lue lisää talousrikoksista →
 • Työrikokset

  Työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä voidaan tuomita rikosvastuun lisäksi myös vahingonkorvauksia.

  Lue lisää työrikoksista →
 • Ympäristörikokset

  Ympäristörikoksissa on kyse toimista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista tai muuta haitallista muuttumista, roskaantumista tai vaaraa terveydelle.

  Lue lisää ympäristörikoksista →
 • Liikennerikokset

  Liikenneonnettomuuden jälkeen tyypillisesti ainakin yhtä siihen osallistunutta syytetään liikenneturvallisuuden tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

  Lue lisää liikennerikoksista →
PageLines