Liikennerikokset

Liikenneonnettomuuden jälkeen tyypillisesti ainakin yhtä siihen osallistunutta syytetään liikenneturvallisuuden tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Mitä on liikenneturvallisuuden vaarantaminen?

Tienkäyttäjä, joka rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä tahallisesti tai huolimattomuudesta ja tämä rikkominen aiheuttaa vaaraa toisten turvallisuudelle, syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Liikenneturvallisuuden vaarantamiseen voi siis syyllistyä kuka tahansa tienkäyttäjä. Useimmiten kysymyksessä on auton- tai muun moottoriajoneuvon kuljettaja, mutta myös esimerkiksi pyöräilijä voi syyllistyä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voidaan tuomita, vaikka teosta ei tosiasiallisesti olisi aiheutunut vahinkoa kenellekään. Riittää, että teosta on aiheutunut vaaraa muille.

Muu kuin rikosoikeudellinen vastuu

Jos liikenneturvallisuuden vaarantamisesta aiheutuu vahinkoa esimerkiksi toiselle tienkäyttäjälle, syntyy vaarantamiseen syyllistyneelle myös vahingonkorvausvelvollisuus.

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa liikennerikoksen johdosta, me autamme sinua vaatimaan kärsimästäsi vahingosta oikeudenmukaisen korvauksen.

Jos olet syytettynä liikennerikoksesta, me autamme sinua puolustautumaan sekä syytteiltä että kohtuuttomilta vahingonkorvausvaatimuksilta.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua liikennerikoksissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines