Työrikokset

Työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä voidaan tuomita rikosvastuun lisäksi myös vahingonkorvauksia.

Mikä on työrikos?

Työrikoksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti rikoksia, joilla on kytkentä työhön. Kyse voi olla esimerkiksi työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä.

Työturvallisuusrikos on kyseessä silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai laiminlyö niiden noudattamista.

Työsyrjinnästä on kyse silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja joko työnhakuvaiheessa tai työsuhteen aikana asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Kuka voi syyllistyä työrikokseen?

Työturvallisuusrikoksesta voi joutua vastuuseen joko työnantaja tai työnantajan edustaja, joka on vastuussa määräysten noudattamisesta ja niiden noudattamisen valvomisesta. Myös oikeushenkilö eli yritys voi joutua rangaistusvastuuseen työturvallisuusrikoksesta.

Työsyrjintään voi syyllistyä työnantaja tai työnantajan edustaja. Rangaistukseen työsyrjinnästä voidaan tuomita se, jonka velvollisuuksien vastainen kyseinen teko on. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

Mitä korvataan?

Rikosvastuun lisäksi työrikokseen syyllistynyt on myös vahingonkorvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Jos olet joutunut työrikoksen uhriksi, me voimme auttaa sinua sekä oikeudenmukaisen korvauksen määrittelyssä että sen perimisessä. Jos sinä tai yrityksesi olette epäiltynä työrikoksesta, kannattaa asianajajaan olla yhteydessä mahdollisimman ajoissa. Me avustamme sinua poliisikuulusteluista lähtien koko prosessin ajan. Rikosvastuun kohdentaminen ja oikeudenmukaisen korvaustason määrittäminen vaatii usein vahvaa ammattitaitoa.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua työrikoksissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines