Ympäristörikokset

Ympäristörikoksissa on kyse toimista, jotka ovat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista tai muuta haitallista muuttumista, roskaantumista tai vaaraa terveydelle.

Mitä on ympäristön turmeleminen?

Ympäristön turmelemisella tarkoitetaan tekoa, joka on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Ympäristön turmeleminen voi tapahtua monella tavalla ja rikoksen tunnusmerkistö on monimukainen.

Varsinaisen ympäristön saastuttamisen tai sotkemisen lisäksi myös teko, jolla ympäristöä muutetaan lain tai muiden säännösten vastaisesti, voi tulla ympäristön turmelemisena rangaistavaksi.

Liiketoiminnassa on syytä huomioida, että esimerkiksi ympäristöluvan rikkominen voidaan katsoa ympäristön turmelemiseksi, vaikka mitään todellista vahinkoa ympäristölle ei olisikaan tapahtunut – riittää että teko on omiaan aiheuttamaan pilaantumista eli siihen sisältyy riski ympäristön pilaantumisesta.

Ympäristön turmelemiseen voi syyllistyä sekä luonnollinen että oikeushenkilö, eli yritys.

Jos sinua epäillään ympäristön turmelemisesta

Ympäristörikosasiat ovat usein monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Jos sinua epäillään ympäristön turmelemisesta, on tärkeää kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Esitutkintaan ei pidä mennä ilman avustajaa. Koska ympäristörikoksia arvioidaan ympäristölainsäädännön valossa, kannattaa avustajaksi valita ympäristöoikeuteen perehtynyt henkilö.

Vahingon sattuessa vahingonaiheuttajalla on ympäristölainsäädännön mukaan velvollisuus tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Rikoksesta epäillyn ei kuitenkaan tarvitse myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Tästä seuraa tietty ristiriita. Asianajaja auttaa sinua ymmärtämään oikeutesi ja velvollisuutesi vahingon satuttua.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua ympäristörikosasioissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines