Julkiset hankinnat

Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

Hankintamenettelyn suunnittelu

Autamme hankintayksikköjä suunnittelemaan hankintansa siten, että julkisten varojen käyttö on tehokasta ja kaikkia tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti.

Vain tarkkaan suunniteltu hankintamenettely turvaa hankinnan pysyvyyden. Muuten riskinä on valitusprosessi ja velvollisuus uuden menettelyn järjestämiseen.

Virheellisestä hankintamenettelystä valittaminen

Autamme hankintamenettelyyn osallistuneita turvaamaan kaikkien tarjoajien oikeudenmukaisen kohtelun silloin, kun hankintayksikkö ei siihen ole kyennyt.

Jos hankintamenettelyn laillisuus herättää epäilyksiä, ota yhteyttä välittömästi. Valitusajat ovat usein lyhyet, joten meidän pitää päästä asiaan heti kiinni.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos hankintamenettelystä syntyy riitaa, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa eikä odottaa tilanteen kärjistymistä.

Autamme hankintayksikköä korjaamaan mahdolliset virheelliset päätökset ilman turhaa valitusprosessia. Tarjoajia autamme arvioimaan, onko menettely sisältänyt virheitä ja tarvittaessa esitämme perustelut hankintayksikölle, jotta virheet saataisiin vapaaehtoisesti oikaistuksi.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua hankintamenettelyssä.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines