Sopimusriidat

Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

Toimitussopimus ja kauppalaki

Toimitussopimuksella sovitaan, millä ehdoin tavara tai palvelu toimitetaan. Oikeudellisesti kyseessä on irtaimen kauppa tai palvelun kauppa. Irtaimen kaupassa osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia määrittää kauppalaki. Usein palveluiden ja tavaroiden kauppaan liittyy myös jomman kumman osapuolen käyttämiä vakioehtoja.

Tilaajan kannalta olennaista on, miten osapuolten välinen vastuu jakautuu mahdollisissa virhetilanteissa. Toimittajan taas tulee kiinnittää huomiota muun ohella maksunsaantinsa turvaamiseen yllättävissäkin olosuhteissa.

Toimitussopimuksen laatiminen

Hyvä toimitussopimus on molemmille osapuolille kannattava silloin, kun kaikki sujuu suunnitellusti. Se ei kuitenkaan riitä. Ollakseen hyvä, sopimuksessa on huomioitava myös tilanteet, jolloin kaikki ei suju suunnitelmien mukaan.

Erimielisyydet voidaan kaikkein todennäköisimmin välttää varautumalla muuttuviin olosuhteisiin jo sopimusta laadittaessa. Jos kyseessä on pitkäkestoinen sopimus, muutoksiin varautuminen on erityisen tärkeää. Me laadimme kanssasi sopimuksen, joka huomioi etusi myös yllättävissä tilanteissa ja estää kohtuuttomien riskien jäämisen vain sinun kannettavaksi.

Kauppariidan ratkaiseminen

Jos toimituksesta syntyy riitaa, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa eikä odottaa tilanteen kärjistymistä. Me autamme sinua käsittelemään erimielisyyden mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

Mitä nopeammin asiaan tartutaan, sitä nopeammin se saadaan ratkaistua. Riidat pyritään aina ratkaisemaan neuvotteluin. Tarvittaessa olemme kuitenkin valmiita puolustamaan oikeuksiasi tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua kauppasopimuksien kanssa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines