Urakkariidat

Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

Urakkasopimus kannattaa laatia huolella

Hyvä urakkasopimus on kannattava silloin, kun kaikki sujuu suunnitellusti. Se ei kuitenkaan riitä. Ollakseen hyvä, urakkasopimuksessa on huomioitava myös tilanteet, joissa kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Älä luota sokeasti YSE 1998 yleisiin sopimusehtoihin tai valmiiseen RT-sopimukseen, vaan mieti myös sitä, mitä sopimus käytännössä tarkoittaa sinun kannaltasi.

Urakkaa koskevat erimielisyydet voidaan kaikkein todennäköisimmin välttää varautumalla muuttuviin olosuhteisiin jo sopimusta laadittaessa. Me laadimme kanssasi urakkasopimuksen, joka huomioi etusi myös yllättävissä tilanteissa.

Urakkariita voidaan ratkaista

Jos urakasta syntyy riitaa, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa eikä odottaa tilanteen kärjistymistä. Me autamme sinua käsittelemään urakkariidan mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

Rakennusriitoihin perehtynyt asianajaja tietää, miten YSE 1998 sopimuksen määräyksiä tulkitaan ja millainen merkitys erilaisille rakennusalalla yleisesti käytetyille sopimusehdoille annetaan. On myös tärkeää, että asianajaja ymmärtää rakentamista ja rakennusalan toimintatapoja.

Mitä nopeammin asiaan tartutaan, sitä nopeammin se saadaan ratkaistua. Pyrimme neuvotteluteitse sinua tyydyttävään sovintoon. Tarvittaessa olemme valmiita puolustamaan oikeuksiasi tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua rakentamisessa ja urakoinnissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines