Vahingonkorvausriidat

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista. Asianajaja on korvaamaton apu vahingonkorvauksiin liittyvissä erimielisyyksissä.

Millaisista vahingoista voi saada korvausta?

Vahingot jaetaan henkilövahinkoihin, esinevahinkoihin ja puhtaisiin taloudellisiin vahinkoihin (varallisuusvahinko). Eri vahinkoja koskevat eri säännöt.

Vahingonkorvausta maksetaan ensisijaisesti suorista vahingoista, kuten sairaanhoitokuluista tai esineen korjauskustannuksista. Myös henkilö- ja esinevahinkoon liittyvät taloudelliset menetykset ovat yleensä korvattavia vahinkoja.

Taloudellista vahinkoa voi aiheutua myös sellaisesta toiminnasta, johon ei liity henkilö- tai esinevahinkoa. Jos taustalla on sopimusrikkomus, vahinkoa kärsineellä on oikeus korvaukseen. Jos vahinkoon ei liity sopimusrikkomusta, se on korvattava ainoastaan poikkeustapauksissa.

Kuka maksaa vahingonkorvaukset?

Vahinkojen korvaamisesta on vastuussa vahingon aiheuttaja.

Jos useampi henkilö on aiheuttanut vahingon, he ovat yleensä yhteisvastuullisia korvaamaan vahingon. Jos taas vahingon on aiheuttanut työntekijä työtehtäviä hoitaessaan, vahingon korvaamisesta vastaa työnantaja.

Rikoksen uhriksi joutuneelle voidaan maksaa korvausta myös valtion varoista rikosvahinkolain nojalla. Valtiokonttorin korvausvastuu on kuitenkin rikoksen tekijään rajoitetumpi.

Milloin on oikeus vahingonkorvaukseen?

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää perustetta. Korvausvastuu syntyy, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai huolimattomuudella. Korvausperusteen toteaminen on joskus varsin haastavaa.

Jos vahingon aiheuttanut henkilö on menetellyt huolellisesti, korvausvastuuta ei yleensä ole. Poikkeus tästä on ns. ankara vastuu.

Vahingonkorvauksen määrää on mahdollista myös sovitella, mutta sovittelun aiheellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sovittelussa huomioidaan monia eri olosuhteita.

Asianajaja auttaa vahingonkorvauksen hakemisessa

Kun vahinko on tapahtunut, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa. Kun otat ammattilaisen avuksesi heti alusta saakka, asiaa saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

Me tunnemme lain ja tehokkaat menettelytavat. Kun me hoidamme vahingonkorvausasiaa, sinä saat keskittyä omaan elämääsi.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua vahingonkorvausasiassasi.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines