Vakuutusriidat

Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

Millä perusteella vakuutettu on oikeutettu korvaukseen

Vakuutuskorvaukset voivat perustua joko lakisääteiseen, tai vapaaehtoiseen vakuutukseen.

Oikeus vakuutuskorvaukseen määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Lisäksi asiaan vaikuttaa monet erityislait kuten vakuutussopimuslaki, liikennevakuutuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Mistä riidat syntyvät?

Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutussopimusten yhteydessä usein erilaisia suojeluohjeita. Suojeluohjeet ovat osa vakuutussopimusta. Suojeluohjeet sisältävät suojeluteknisiä määräyksiä ja neuvoja, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkojen määriä.

Korvauksia alentavana seikkana voi tulla kysymykseen vahingonkärsijän myötävaikutus. Vakuutuskorvausten osalta sillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutustapahtuman aiheuttamista sekä suojeluohjeiden ja pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Kokeneella ja asiantuntevalla asianajajalla on parhaat edellytykset arvioida yksittäisen tapauksen osalta mikäli olet oikeutettu hakemaan vakuutuskorvausta.

Miten korvauspäätöksiin haetaan muutosta

Vakuutuskorvausta koskevat riidat kannattaa aina yrittää ratkaista neuvottelemalla. Aina se ei onnistu, mutta onneksi muutoksenhakumahdollisuudet ovat hyvät.

Vakuutusriitoja voidaan käsitellä erilaisissa lautakunnissa. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa Finanssivalvonnan ylläpitämä vakuutuslautakunta antaa pyydettäessä lausuntoja vakuutusyhtiöiden päätöksistä.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä koskeva riita voidaan aina saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Muutoksenhakuaika vaihtelee vakuutuksittain, mutta esimerkiksi vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovellettavan vakuutussopimuslain mukaan kanne vakuutusyhtiötä vastaan on nostettava käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa.

Asianajaja auttaa vakuutuskorvauksen hakemisessa

Vakuutuskorvausta ei kannata riitauttaa omatoimisesti. Vakuutuskorvauksiin liittyvät riitaisuudet ovat usein monimutkaisia. Lainsäädäntöä ja erilaisia käytäntöjä sekä muutoksenhakureittejä on paljon.

Avuksi kannattaa alusta saakka pyytää asianajaja, joka on perehtynyt vakuutuskorvausasioihin. Kun otat ammattilaisen avuksi, erilaiset muutoksenhakumahdollisuudet tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Joskus jo pelkkä asianajajan yhteydenotto saa vakuutusyhtiön muuttamaan korvauspäätöstään.

Me tunnemme lain ja käytännöt ja osaamme lähteä hakemaan korvausta oikealla tavalla ja oikealta taholta. Kun me hoidamme riitelyn, sinä voit keskittyä vahingon jälkien korjaamiseen.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua vakuutuskorvausasiassasi.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines