Yhtiöoikeus

Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määrittää toimivallan osakeyhtiössä. Joskus yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

Osakeyhtiölaki

Me autamme asiakkaitamme järjestämään osakeyhtiön päätöksenteon, voitonjaon ja toiminnan määrittävät säännöt.

Lähes poikkeuksetta osakeyhtiölain olettamasäännöksiä pitää ainakin joiltakin osin tarkentaa tai niistä poiketa. Yhtiöoikeuteen erikoistuneen asianajajan suunnittelemat osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan väliset järjestelyt ehkäisevät yrityksen liiketoimintaa häiritseviä erimielisyyksiä.

Osakassopimus ja johtajasopimus

Kun perustat yritystä tai uusi sijoittaja tulee yritykseen, asianajajan laatima osakassopimus turvaa sinun ja yrityksesi edun myös muuttuvissa olosuhteissa.

Me laadimme asiakkaillemme osakassopimukset ja johtajasopimukset sekä tarvittaessa autamme ratkaisemaan osakkaiden keskinäiset tai osakkaiden ja johdon väliset erimielisyydet.

Johdon vahingonkorvausvastuu

Osakeyhtiön johdon tehtävänä on edistää jokaisen osakkeenomistajan etua, joten yhdenkin osakkeenomistajan edun vastainen hallituksen tai toimitusjohtajan toimenpide saattaa merkitä toimivallan ylitystä. Seurauksena saattaa olla tehtyjen sopimusten sitomattomuus tai johdon vahingonkorvausvastuu.

Me autamme ratkaisemaan johdon vahingonkorvausvastuuta koskevat riidat oikeudenmukaisesti.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua yhtiöasioissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines