Työoikeus

Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

Työsopimuksen laatiminen

Työsopimukset ovat monille yrityksille kaikkein tärkeimpiä sopimuksia. Työsuhteen aikaiset epäselvyydet voidaan parhaiten välttää panostamalla työsopimusten laadintaan.

Erityisesti epätavallisen työsuhteen, kuten johtajan, myyjän, freelancerin, urheilijan, valmentajan tai henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen laadinnassa on syytä käyttää työoikeuteen erikoistunutta asianajajaa.

Me laadimme johtajasopimukset ja muiden epätyypillisten työsuhteiden työsopimukset siten, että työaikalaki, työehtosopimus ja esimerkiksi työntekijän kilpailukielto tulee asianmukaisesti huomioiduksi.

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimuslaki, työaikalaki, useat muut lait ja yleissitova työehtosopimus asettavat työnantajalle pakottavia velvollisuuksia. Niistä ei voi sopia toisin.

Virheet voivat käydä kalliiksi ja joskus seurauksena on jopa rikostuomio. Esimerkiksi työturvallisuuslain vastainen työturvallisuuden laiminlyönti voi johtaa suuriin korvauksiin ja olla myös työturvallisuusrikos.

Me autamme työnantajaa hoitamaan velvollisuutensa kuntoon ajoissa. Jos vahinko on jo tapahtunut, voimme hyvällä asianajolla pienentää rikosoikeudellisten seurausten ja vahingonkorvausten määrää.

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen on laillista vain tietyin laissa määritellyin perustein. Lisäksi irtisanominen on suoritettava tietyssä menettelyssä, jotta se on laillinen.

Jos työntekijä irtisanotaan perusteettomasti, työnantajan maksettavaksi voidaan vaatia korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi maksettavaksi saattaa tulla muitakin eriä, kuten hyvitys yhdenvertaisuuslain rikkomisesta tai purkamisen vuoksi maksamatta jäänyt irtisanomisajan palkka.

Me autamme sinua arvioimaan irtisanomisperusteen laillisuuden. Jos irtisanomiskynnys ylittyy, hoidamme puolestasi myös irtisanomismenettelyn. 


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua työasioissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

PageLines