Sivustomme on uudistunut, uusi sivustomme löytyy osoitteesta mannistopalmula.fi

Vakuutusriidat

Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

Millä perusteella vakuutettu on oikeutettu korvaukseen

Vakuutuskorvaukset voivat perustua joko lakisääteiseen, tai vapaaehtoiseen vakuutukseen.

Oikeus vakuutuskorvaukseen määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Lisäksi asiaan vaikuttaa monet erityislait kuten vakuutussopimuslaki, liikennevakuutuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Mistä riidat syntyvät?

Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutussopimusten yhteydessä usein erilaisia suojeluohjeita. Suojeluohjeet ovat osa vakuutussopimusta. Suojeluohjeet sisältävät suojeluteknisiä määräyksiä ja neuvoja, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkojen määriä.

Korvauksia alentavana seikkana voi tulla kysymykseen vahingonkärsijän myötävaikutus. Vakuutuskorvausten osalta sillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutustapahtuman aiheuttamista sekä suojeluohjeiden ja pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Kokeneella ja asiantuntevalla asianajajalla on parhaat edellytykset arvioida yksittäisen tapauksen osalta mikäli olet oikeutettu hakemaan vakuutuskorvausta.

Miten korvauspäätöksiin haetaan muutosta

Vakuutuskorvausta koskevat riidat kannattaa aina yrittää ratkaista neuvottelemalla. Aina se ei onnistu, mutta onneksi muutoksenhakumahdollisuudet ovat hyvät.

Vakuutusriitoja voidaan käsitellä erilaisissa lautakunnissa. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa Finanssivalvonnan ylläpitämä vakuutuslautakunta antaa pyydettäessä lausuntoja vakuutusyhtiöiden päätöksistä.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä koskeva riita voidaan aina saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Muutoksenhakuaika vaihtelee vakuutuksittain, mutta esimerkiksi vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovellettavan vakuutussopimuslain mukaan kanne vakuutusyhtiötä vastaan on nostettava käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa.

Asianajaja auttaa vakuutuskorvauksen hakemisessa

Vakuutuskorvausta ei kannata riitauttaa omatoimisesti. Vakuutuskorvauksiin liittyvät riitaisuudet ovat usein monimutkaisia. Lainsäädäntöä ja erilaisia käytäntöjä sekä muutoksenhakureittejä on paljon.

Avuksi kannattaa alusta saakka pyytää asianajaja, joka on perehtynyt vakuutuskorvausasioihin. Kun otat ammattilaisen avuksi, erilaiset muutoksenhakumahdollisuudet tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Joskus jo pelkkä asianajajan yhteydenotto saa vakuutusyhtiön muuttamaan korvauspäätöstään.

Me tunnemme lain ja käytännöt ja osaamme lähteä hakemaan korvausta oikealla tavalla ja oikealta taholta. Kun me hoidamme riitelyn, sinä voit keskittyä vahingon jälkien korjaamiseen.


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua vakuutuskorvausasiassasi.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Rakentaminen ja tuotanto

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Rakennusurakka

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Kauppa- ja toimitussopimukset

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Yrityksen vastuut

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Työturvallisuus

  Työturvallisuusrikos tapahtuu, kun työnantaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tahallaan tai huolimattomuuttaan.

  Lue lisää työturvallisuusrikoksista →
 • Yhtiöoikeus

  Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määrittää toimivallan osakeyhtiössä. Joskus yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvausriidat

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Lue lisää vahingonkorvausriidoista →
 • Vakuutusriidat

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Lue lisää vakuutusriidoista →
PageLines