Sivustomme on uudistunut, uusi sivustomme löytyy osoitteesta mannistopalmula.fi

Työoikeus

Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

Työsopimuksen laatiminen

Työsopimukset ovat monille yrityksille kaikkein tärkeimpiä sopimuksia. Työsuhteen aikaiset epäselvyydet voidaan parhaiten välttää panostamalla työsopimusten laadintaan.

Erityisesti epätavallisen työsuhteen, kuten johtajan, myyjän, freelancerin, urheilijan, valmentajan tai henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen laadinnassa on syytä käyttää työoikeuteen erikoistunutta asianajajaa.

Me laadimme johtajasopimukset ja muiden epätyypillisten työsuhteiden työsopimukset siten, että työaikalaki, työehtosopimus ja esimerkiksi työntekijän kilpailukielto tulee asianmukaisesti huomioiduksi.

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimuslaki, työaikalaki, useat muut lait ja yleissitova työehtosopimus asettavat työnantajalle pakottavia velvollisuuksia. Niistä ei voi sopia toisin.

Virheet voivat käydä kalliiksi ja joskus seurauksena on jopa rikostuomio. Esimerkiksi työturvallisuuslain vastainen työturvallisuuden laiminlyönti voi johtaa suuriin korvauksiin ja olla myös työturvallisuusrikos.

Me autamme työnantajaa hoitamaan velvollisuutensa kuntoon ajoissa. Jos vahinko on jo tapahtunut, voimme hyvällä asianajolla pienentää rikosoikeudellisten seurausten ja vahingonkorvausten määrää.

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen on laillista vain tietyin laissa määritellyin perustein. Lisäksi irtisanominen on suoritettava tietyssä menettelyssä, jotta se on laillinen.

Jos työntekijä irtisanotaan perusteettomasti, työnantajan maksettavaksi voidaan vaatia korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi maksettavaksi saattaa tulla muitakin eriä, kuten hyvitys yhdenvertaisuuslain rikkomisesta tai purkamisen vuoksi maksamatta jäänyt irtisanomisajan palkka.

Me autamme sinua arvioimaan irtisanomisperusteen laillisuuden. Jos irtisanomiskynnys ylittyy, hoidamme puolestasi myös irtisanomismenettelyn. 


Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme auttaa sinua työasioissa.

Näin voimme auttaa

Olemme erikoistuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Tarjoamme apuamme erityisesti seuraavilla alueilla.

Rakentaminen ja tuotanto

Sopimukset ovat välttämätön osa yksityiselämää ja yritystoimintaa. Joskus näkemyserot sopimuksesta voivat kuitenkin johtaa riitaan. Me autamme sinua turvaamaan investointisi selvittämällä pelisäännöt ja erimielisyydet.

 • Rakennusurakka

  Urakkasopimuksiin ja rakentamiseen liittyy huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia. Riskit kasvavat samassa suhteessa. Joskus sopimuskumppanien välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä. Silloin kannattaa pyytä apua rakentamiseen perehtyneeltä asianajajalta.

  Lue lisää rakentamisesta ja urakoinnista →
 • Kauppa- ja toimitussopimukset

  Kauppasopimus määrittää myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukset on syytä valmistella huolella ja mahdollisiin riitatilanteisiin kannattaa puuttua ajoissa.

  Lue lisää kauppasopimuksista →
 • Julkiset hankinnat

  Hankintamenettelyssä tulee turvata julkisten varojen tehokas käyttö ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Joskus hankintayksikön ja tarjoajan välillä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää julkisista hankinnoista →

Yrityksen vastuut

Taitava asianajaja on yrittäjän paras kaveri. Seisomme tukenasi ja autamme pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä. Autamme välttämään erimielisyydet ja ajamme etuasi riitatilanteissa.

 • Työturvallisuus

  Työturvallisuusrikos tapahtuu, kun työnantaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tahallaan tai huolimattomuuttaan.

  Lue lisää työturvallisuusrikoksista →
 • Yhtiöoikeus

  Osakkaiden, hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määrittää toimivallan osakeyhtiössä. Joskus yhtiöoikeudellisista pelisäännöistä voi syntyä eriäviä näkemyksiä.

  Lue lisää yhtiöasioista →
 • Työoikeus

  Työelämä on yhteistyötä. Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten myös ratkaisujen tulee olla erilaisia – juuri sopivia.

  Lue lisää työstä →

Vahingonkorvaukset ja vakuutukset

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Vahinkotapauksissa oikeudenmukaisen korvausvastuun selvittäminen ja toteuttaminen on usein vaikeaa. Me selvitämme tilanteesi, ajamme asiaasi ja olemme yhteydessä vakuutusyhtiöösi.

 • Vahingonkorvausriidat

  Vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista.

  Lue lisää vahingonkorvausriidoista →
 • Vakuutusriidat

  Vakuutuksenantajan on lähtökohtaisesti suoritettava vakuutuskorvaus vahingon sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännössä ja erimielisyyksien selvittämisessä kannattaa käyttää asiantuntevan asianajajan apua.

  Lue lisää vakuutusriidoista →
PageLines