Älä aliarvioi työsopimusta

Työsopimus kantaa pitkälle

Työsopimukseen panostaminen on satsaus koko työsuhteeseen. Kun työsopimus on kerran tehty, pääsääntö on, että sopimuksen ehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Siksi jokaisen työsopimuksen kohdalla pitäisi pysähtyä miettimään, onko sopimus juuri kyseisessä tapauksessa paras mahdollinen.

Pakottavan lainsäädännön tai työehtosopimuksen vastainen ehto on mitätön, eli mitä tahansa sopimukseen ei kannata kirjoittaa. Sopimusta laadittaessa kannattaa varmistua myös siitä, että ehtoja voi soveltaa myös käytännössä.

Epätyypillinen uusi työ vaatii uusia sopimuksia

Uudet työnteon muodot vaativat tarkkuutta työnteon ehdoista sovittaessa. Me asianajotoimistossa otamme välillä kantaa siihen, miten niin kutsuttu uusi työ sopii vanhoihin lakeihin.

Etätyö ja työn digitalisoituminen lisäävät työntekijän vapautta, kun työ ei ole sidottu paikkaan tai aikaan. Työsopimuslaki ja työaikalaki yhdessä työehtosopimusten kanssa säätelevät kuitenkin yhä pitkälti sitä, mitä ehtoja työsuhteessa tehtävään työhön on pakko soveltaa.

Erityisesti uuden tai epätyypillisen työn kohdalla kattava ja kirjallinen sopimus on molempien etu, koska sen avulla on myöhemmin helpompi osoittaa, mitä työnteon ehdoista on sovittu. Joskus erimielisyys syntyy jo siitä, onko työtä ollut alunperinkään tarkoitus tehdä työsuhteessa vai onko ollut tarkoitus esimerkiksi maksaa työkorvausta ostetusta palvelusta.

Asiantuntija auttaa asiat kerralla kuntoon

Sopimusten – myös työsopimusten – tehtävä on ennaltaehkäistä erimielisyyksiä.

Erilaiset mallipohjat ovat hyvä alku, mutta työnantajan kannattaa aina varmistua, että yrityksessä käytettävä työsopimuspohja on ajan tasalla ja sopii juuri siihen työhön, jota yrityksessä tehdään.

Avun pyytäminen on helppoa: me selvitämme yrityksen tarpeet ja räätälöimme niihin sopivan työsopimuspohjan. Samalla voimme arvioida, onko yrityksessä tarvetta esimerkiksi kilpailukielto– tai salassapitosopimuksille.

Yhdenkin työriidan välttäminen maksaa sopimuksiin käytetyn panostuksen takaisin moninkertaisesti. Ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä, kuinka voimme auttaa.

Kuva:Metropolico.org /Hand drauf / CC BY-SA 2.0

Haluatko varmistaa, että työsopimuksesti toimivat yrityksesi eduksi?

PageLines