Aivovammariita vaatii taitavan asianajajan

Mistä taitavan aivovamma-asianajajan tunnistaa?

Jutusta riippumatta oikean asianajajan valinnassa keskeistä on tietysti asianajajan osaaminen. Sitä voi arvioida asianajajan koulutuksen ja kokemuksen avulla.

Kaikki asianajajat ovat saaneet saman peruskoulutuksen, mutta osalla asianajajista on myös jatko-opintoja, kuten lisensiaatin tai jopa oikeustieteen tohtorin tutkinto.

Juridisen koulutuksen lisäksi on tärkeää, että asianajaja on perehtynyt nimenomaan aivovamma-asioihin. Aivot ovat ihmisen monimutkaisin elin ja myös sen vammoja koskevat riidat ovat monimutkaisia ja vaativat juridisen osaamisen lisäksi myös lääketieteellistä ymmärrystä.

Aivovammaosaamisen lisäksi asianajajan oikeudenkäyntitaidot ja oikeudenkäyntikokemus ovat tärkeitä, sillä valitettavan usein aivovammariidat ratkaistaan oikeudessa asti. Hyväkään juttu ei menesty oikeudessa, jos sitä ei osata ajaa oikein.

Asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan suositukset ovat hyvä tietolähde. Taitavalla aivovamma-asianajajalla on tyytyväisiä asiakkaita ja lukuisia menestyksekkäästi hoidettuja toimeksiantoja, joiden ansiosta hänet tunnetaan myös lääkärien ja neuropsykologien keskuudessa.

Mitä taitava asianajaja voi tehdä aivovammaisen hyväksi?

Asianajana tehtävä on auttaa aivovammaista saamaan hänelle kuuluvat korvaukset. Taitava asianajaja onnistuu tässä useammin kuin muut.

Taitava aivovamma-asianajaja osaa lukea potilaskertomuksia ja löytää nopeasti jutun menestymisen kannalta olennaiset tiedot satojen sivujen joukosta. Samoin hän osaa kokemuksensa ja kontaktiverkostonsa avulla ohjata asiakkaansa oikeisiin lisätutkimuksiin, jos sellaiset ovat tarpeen. On selvää, ettei aivovammaisen korvausvaatimus menesty, jos sillä ei ole vahva lääketieteellinen perusta.

Kun jutun aineisto on kasassa ja järjestyksessä, alkaa varsinainen asianajotyö. Mitä taitavampi asianajaja on kyseessä, sitä harvemmin hänen hoitamiaan juttuja ratkotaan oikeudessa. Sen sijaan ne sovitaan jo kohtuullisen varhaisessa vaiheessa. Aivovammaisen kannalta on ehdottomasti parasta, että raskas ja riskialtis oikeudenkäynti vältetään.

Anna meidän auttaa

Perustin tämän oman toimistoni siksi, että halusin auttaa vammautuneita. Terveyttä en voi kenellekään palauttaa, mutta toimeentulon olen turvannut kymmenille ja taas kymmenille aivovamman saaneille.

Aloitin yksinyrittäjänä, mutta vuosien aikana toimisto on kasvanut ja nykyisin voin auttaa vammautuneita kokonaisen tiimin voimin. Olen jakanut osaamistani ja osa kouluttamistani lakimiehistä on jopa perustanut oman toimistonsa.

Yhä edelleen minua motivoi ennen kaikkea halu auttaa.

Tarvitsetko sinä apua sille kuuluvien vakuutuskorvausten hakemisessa? Ota rohkeasti yhteyttä ja anna meidän auttaa!

PageLines