Mikä on liikennevakuutus?

Liikennevakuutus on Suomessa pakollinen jokaiselle moottoriajoneuvolle. Pakollisen liikennevakuutusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että moottoriajoneuvojen aiheuttamat vahingot tulevat korvatuksi riippumatta vahingonaiheuttajan maksukyvystä tai osapuolten syyllisyydestä.

Lue artikkeli →

Apua, kielteinen korvauspäätös!

Vakavammat aivovammat aiheuttavat usein pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Usein vakuutusyhtiön maksamat korvaukset lievittävät vamman taloudellisia seurauksia, mutta mikä neuvoksi, jos vakuutusyhtiö ei suostukaan korvaamaan?

Lue artikkeli →

Työtapaturma vai ei?

Tiesitkö, että kaikki työpaikalla tai työmatkalla sattuneet vahingot eivät olekaan työtapaturmia? Rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä ei ole aina selkeää – silloin kun asiaa joudutaan arvioimaan, vaarana on koko vakuutuskorvauksen menettäminen.

Lue artikkeli →

Järkytyksestä voi saada korvausta

Valoa tunnelissa

Voimakasta järkytystä seuraava traumaperäinen stressihäiriö voi aiheuttaa pitkään jatkuvan psyykkisen oireilun. Koska henkisiä vahinkoja ei voi todentaa samalla tavoin kuin fyysisiä, saattaa oireiden syy-yhteydestä vahinkotapahtumaan syntyä kiistaa vakuutusyhtiön kanssa. Henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja auttaa riittävän näytön hankkimisessa ja kielteisen korvauspäätöksen riitauttamisessa.

Lue artikkeli →

Lääkkeen aiheuttama haitta voi olla korvattava lääkevahinko

Lääkepillerit

Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista seurausta kuten psyykkistä sairautta tai ruumiillista sairautta tai vammaa. Vahingon oltava vähäistä suurempi, jotta se olisi korvattava. Korvauksen edellytyksenä on myös todennäköinen syy-yhteys vahingon ja lääkkeen käytön välillä. Koska lääkevahingot ovat monimutkaisia, on vahinkoa epäiltäessä syytä ottaa yhteyttä asiaan perehtyneeseen asianajajaan, joka voi selvittää, onko vahingonkärsineellä oikeutta korvauksiin.

Lue artikkeli →
PageLines