Työtapaturma vai ei?

Tiesitkö, että kaikki työpaikalla tai työmatkalla sattuneet vahingot eivät olekaan työtapaturmia? Rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä ei ole aina selkeää – silloin kun asiaa joudutaan arvioimaan, vaarana on koko vakuutuskorvauksen menettäminen.

Lue artikkeli →

Järkytyksestä voi saada korvausta

Valoa tunnelissa

Voimakasta järkytystä seuraava traumaperäinen stressihäiriö voi aiheuttaa pitkään jatkuvan psyykkisen oireilun. Koska henkisiä vahinkoja ei voi todentaa samalla tavoin kuin fyysisiä, saattaa oireiden syy-yhteydestä vahinkotapahtumaan syntyä kiistaa vakuutusyhtiön kanssa. Henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja auttaa riittävän näytön hankkimisessa ja kielteisen korvauspäätöksen riitauttamisessa.

Lue artikkeli →

Lääkkeen aiheuttama haitta voi olla korvattava lääkevahinko

Lääkepillerit

Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista seurausta kuten psyykkistä sairautta tai ruumiillista sairautta tai vammaa. Vahingon oltava vähäistä suurempi, jotta se olisi korvattava. Korvauksen edellytyksenä on myös todennäköinen syy-yhteys vahingon ja lääkkeen käytön välillä. Koska lääkevahingot ovat monimutkaisia, on vahinkoa epäiltäessä syytä ottaa yhteyttä asiaan perehtyneeseen asianajajaan, joka voi selvittää, onko vahingonkärsineellä oikeutta korvauksiin.

Lue artikkeli →

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Auto ojassa

Lakisääteinen liikennevakuutusjärjestelmä turvaa liikennevahingossa vammautuneiden oikeuden korvaukseen. Vakuutusriitoja syntyy kuitenkin tilanteissa, joissa hoitavat lääkärit ja vakuutusyhtiö ovat erimielisiä onnettomuuden ja oireiden syy-yhteydestä. Koska henkilövahinkoasiat ovat monimutkaisia ja vaikeita, kannattaa vakuutusriidassa ottaa mahdollisimman pian avuksi henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja.

Lue artikkeli →

Tuotevastuu on ankara

Hakaneulat ketjussa

Tuotevastuulla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan ankaraa vastuuta tuotteen turvallisuudesta. Vahingonkärsijän oikeutta korvaukseen tuotevastuun perusteella ei voida rajoittaa etukäteen sopimalla.

Lue artikkeli →

Varaudu kuljetusvahinkoon

Rekka ojassa

Rahdinkuljettaja vastaa lähtökohtaisesti kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista. Vastuuta on kuitenkin rajoitettu eri tavoin, ellei vahinko johdu tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Kuljetusasiakkaalle voikin tulla ikävänä yllätyksenä, että vastuu rajoittuu 20 euroon puuttuvaa painokiloa kohden kotimaisissa tiekuljetuksissa. Kuljetusasiakkaan onkin syytä jo kuljetussopimusta tehdessään huolehtia eduistaan perehtymällä lainsäädäntöön, huolehtimalla vakuutusturvastaan ja turvautumalla tarvittaessa asianajajan apuun.

Lue artikkeli →
PageLines