Puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen

Puhdas varallisuusvahinko tarkoittaa taloudellista vahinkoa, jolla ei ole yhteyttä henkilö- tai esinevahinkoon. Varallisuusvahinko ilmenee esimerkiksi menetettyinä tuloina tai lisääntyneinä kuluina. Kyse on siis menetetystä rahasta.

Lue artikkeli →
PageLines