Sivustomme on uudistunut, uusi sivustomme löytyy osoitteesta mannistopalmula.fi

Mikä on oikeudenkäynnin odotusarvo ja miksi sillä on väliä

Mistä tietää, milloin oikeudenkäynti kannattaa ja milloin ei?

Oikeusriidoissa on iso ongelma: Osapuoli voi hävitä vaikka olisi oikeassa, sillä tuomioistuin ratkaisee jutun esitetyn näytön perusteella. Ja jutun voi hävitä, vaikka omasta mielestä näyttö olisi hyväkin – usein näytön vahvuus on katsojan silmässä ja tuomari saattaa nähdä asian eri tavalla.

Mistä siis tietää, milloin kalliiseen ja aikaa vievään oikeudenkäyntiin kannattaa ryhtyä ja milloin on viisaampaa jättää asia sikseen?

Hyödyllinen apuväline on odotusarvon käsite, jolla mitataan epävarmojen lopputulosten odotettua arvoa. Jos oikeudenkäynnin odotusarvo on positiivinen, oikeudenkäynti on perusteltu investointi.

Odotusarvo noudattaa omaa logiikkaansa – vahvankin jutun odotusarvo voi olla heikko. Toisaalta vaikeankin jutun odotusarvo voi olla selvästi postiivinen.

Mikä on odotusarvo ja miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa

Oikeudenkäynnin odotusarvo lasketaan kertomalla tavoitellun lopputuloksen arvo oikeudenkäynnin voittamisen todennäköisyydellä ja vähentämällä tästä oikeudenkäynnin häviön aiheuttamat kulut kerrotta häviämisen todennäköisyydellä.

Vakuutusyhtiösi voi esimerkiksi kieltäytyä korvaamasta sinulle aiheutunutta ansionmenetystä 2.000 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sinulle seuraavan 20 vuoden aikana noin 500.000 euron menetystä. Toisaalta, jos oikeudenkäynnin häviää, maksettavaksi jää omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut, joiden suuruus voi olla esimerkiksi 60.000 euroa

Vaikka voittamisen todennäköisyys olisi vain 30 %, oikeudenkäynti on silti taloudellisesta näkökulmasta täysin perusteltu, koska oikeudenkäynnin odotusarvo on suuri:

Jos voittaa: (30 % x 500.000) = 150.000 euroa
Jos häviää: (70 % x 60.000) = 42.000 euroa
Yhteenlaskettu odotusarvo: 150.000 euroa – 42.000 euroa = 108.000 euroa

Huomioi, kuinka tärkeää on, että tavoiteltava hyöty on riittävän iso suhteessa kuluihin. Vaikka juttu olisi erittäin varma, odotusarvo on lähellä nollaa tai jopa negatiivinen, jos asian käsittelystä aiheutuvat yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut ovat suuremmat kuin voitolla tavoiteltava hyöty.

Asianajaja parantaa mahdollisuuksiasi voittaa

Hyväkaan asianajaja ei voi muuttaa näyttöä muuksi, mutta taitavalla asianajolla voidaan silti parantaa voittamisen todennäköisyyksiä.

Ajatellaan esimerkiksi, että edellisessä esimerkissä palkkaat mahdollisimman taitavan asianajajan, joka on hoitanut menestyksekkäästi vastaavia juttuja. Tällainen asianajaja on kalliimpi kuin asianajajat keskimäärin.

Oletetaan, että parhaan mahdollisen asianajajan kanssa voiton todennäköisyys nousee 50 %:iin ja oikeudenkäyntikulut kohoavat 60.000 euroon.

Odotusarvon laskenta osoittaa, että parhaan mahdollisen asianajajan palkkaaminen on erittäin hyvä sijoitus, sillä uudessa tilanteessa:

Jos voittaa: (50 % x 500.000) = 250.000 euroa
Jos häviää: (50 % x 80.000) = 40.000 euroa
Yhteenlaskettu odotusarvo: 250.000 euroa – 40.000 euroa = 210.000 euroa

Toisin sanoen, kun voiton todennäköisyys kasvaa, odotettu voitto kasvaa mutta myös odotettu tappio pienenee!

Tämän takia meillä onkin sanonta: oikeudenkäyntiin ei kannata lähteä muuta kuin tositarkoituksella.

Asianajajan valinnalla ja etenkin varsinaisella asianajolla on erittäin suuri vaikutus oikeudenkäynnin lopputulokseen. Asianajopalveluihin sijoittamalla voi odotusarvoa olennaisesti parantaa. Tee itsellesi palvelus ja ota yhteyttä asianajajaan, jonka tarjoamilla palveluilla on sinulle positiivinen odotusarvo.

Tarvitsetko asianajajaa?

PageLines