Vahingonaiheuttaja voi joutua maksumieheksi vakuutusyhtiölle

Kirjekuori

Aiheutitko vahingon, joka korvattiin vahinkoa kärsineen vakuutuksesta? Kaikki hyvin? Ei välttämättä, sillä vahingon korvanneella vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus vaatia maksamansa korvaukset takaisin vahingon aiheuttajalta.

Mikä ihmeen takautumisoikeus?

Vakuutusyhtiöllä on usein oikeus vaatia maksamansa vakuutuskorvaukset takaisin vahingon aiheuttajalta. Tämä takautumisoikeus eli regressi koskee niin henkilö- kuin esinevahinkojakin.

Esimerkkinä tavallisimmista takautumisvaatimukseen johtavista vahingoista voidaan mainita liukastumisvahingot, koiranpuremat, vesivahingot ja omaisuuden anastus tai vahingoittuminen.

Takautumisasioissa noudatetaan vahingonkorvauslain periaatteita eli vahinkoa kärsineen oikeus vaatia korvausta vahingonaiheuttajalta siirtyy vakuutusyhtiölle.

Kun vahinko tapahtuu

Pysähdy miettimään, voisiko joku ulkopuolinen saada sen käsityksen, että vahinko on sinun syysi. Älä mieti vain sitä, miten asiat ovat, vaan myös sitä, miltä ne näyttävät.

Tee varmuuden vuoksi ilmoitus omaan vastuuvakuutusyhtiöösi. Muista myös, että vastuuvakuutuksesi ei välttämättä kata koko vahinkoa. Varaudu siis puolustautumaan vaatimusta vastaan.

Vapautuakseen korvausvelvollisuudestaan takautumisvaatimuksen vastaanottajan on usein näytettävä, että hän on menetellyt riittävän huolellisesti.

Esimerkiksi kiinteistönomistajan on näytettävä, että liukkaudentorjunta on ennen vahinkohetkeä suoritettu asianmukaisesti tai että olosuhteet ovat olleet sellaiset, ettei liukkaudentorjunnasta olisi ollut hyötyä.

Mahdolliset dokumentit omasta toiminnasta, kuten hiekoituspäiväkirjat, on syytä säilyttää mahdollisimman pitkään. Vakuutusyhtiön korvausvaatimus esitetään usein vasta pitkän ajan kuluttua vahingosta.

Jos vaatimus esitetään

Jos vahingonaiheuttaja on sitä mieltä, ettei hän ole vastuussa vahingosta, hän voi aina riitauttaa takautumisvaatimuksen esittämällä selvityksen omasta toiminnastaan.

Ammattiapua kannattaa hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asianajaja voi auttaa sinua arvioimaan, onko korvausvelvollisuutta lain mukaan syntynyt ja jos on, mitä voidaan pitää kohtuullisena korvauksena.

Oikea tilannearvio on edellytys oikeanlaiselle asian ajamiselle.

PageLines