Mikä on liikennevakuutus?

Kuka korvaa liikennevahingon?

Pääsääntöisesti liikennevahingon korvaa vahingosta vastuussa olevan tahon liikennevakuutusyhtiö.

Onnettomuuteen syylliseltä kuljettajalta voidaan vaatia korvausta vain, jos hänen liikennevakuutusyhtiönsä kieltäytyy korvaamasta liikennevahinkoa.

Ulkomaisten ja vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot korvaa Liikennevakuutuskeskus.

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Syyttömälle osapuolelle liikennevakuutus korvaa vahingot täysimääräisesti. Liikennevakuutuksesta voi saada korvauksia sekä henkilövahingosta että esinevahingosta. Taloudelliselta merkitykseltään suurin kysymys on yleensä ammatillisen kuntoutuksen korvaaminen sekä ansionmenetyksen korvaaminen. Nämä kysymykset aiheuttavat myös eniten riitoja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Liikennevakuutus korvaa myös vahingon aiheuttaneen osapuolen henkilövahingot. Kaskovakuutus korvaa myös vahingon aiheuttaneen osapuolen esinevahingot.

Kaskovakuutukseen sisältyy usein myös oikeusturvavakuutus, jonka avulla voidaan kattaa liikennevahingosta aiheutuneiden riitojen asianajokuluja. Kaskovakuutusta voi käyttää myös omaa vakuutusyhtiötä vastaan, jos korvausasioista tulee erimielisyyttä.

Vahingonkorvauksen periminen

Kun vahinko on tapahtunut, on tärkeää tehdä siitä ilmoitus vakuutusyhtiöön. Vähänkään epäselvissä tapauksissa ilmoitus kannattaa tehdä sekä omaan että vastapuolen liikennevakuutusyhtiöön.

Oikeus korvaukseen menetetään, jos ilmoitusta vahingosta ei tehdä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon liikennevahingosta ja sen aiheuttamista seuraamuksista. Jos onnettomuuden seuraukset paljastuvat viiveellä, vanhentumisaika voi siis alkaa pitkänkin ajan kuluttua onnettomuudesta.

Jos vakuutusyhtiö on tehnyt kielteisen päätöksen vahingon korvaamisesta, siihen voidaan hakea muutosta käräjäoikeudesta. Kanne vakuutusyhtiötä vastaan on nostettava kolmen vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksestä.

Saitko liikennevakuutusyhtiöltä kielteisen korvauspäätöksen?

PageLines